آموزش کار با کنسول MMC

تمام مدیران شبکه اولین تجربه های خود را در این قسمت دارند و تمام مدیران شبکه برای اولین بار در سیستم خود که دارای سرور و اکتیو دایرکتوری می باشد،فعالیت های ابتدایی انجام می دهد از جمله این فعالیت ها در مورد ایجاد کاربر و اضافه کردن سیستم ها به لیست اشیاء موجود در اکتیو دایرکتوری و دسته بندی افراد بر حالت ouکه قبلا به طور مفصل در مورد ان بحث شده است.
*
بیشتر مدیران تا این حد کار ها را به خوبی انجام می دهند و خود را به عنوان یک ادمین حرفه ای به جامعه معرفی می کنند اما باید گفت که افراد اینگونه مدیر شبکه نمی شوند،ابتدایی ترین حالت شبکه این می باشد که شما بتوانیید این موارد گفته شده را مدیریت نمایید .
یکی از دوستان اینجانب که تازگی مدارک بین المللی گرفته بود در زمان کار با سیستم با مشکل عجیبی رو به رو شد،مشکل این بود که تمام اطلاعات درج شده در سیستم پاک شده بود ، خوب این فرد به علت عدم تجربه و اگاهی از شرکت اخراج شد !
چون تمام طلاعات را از دست داده بود . ان ها را نیز back upنگرفته بود . حالا این مثالی که من زدم رابطه مستقیمی با موضوع ما دارد،در موضوع ما اشاره می شود به اینکه چگونه سیستم خود را مدیریت نماییم .
حالا که ما با توجه به مقالات قبلی به نصب بعضی از roleها پرداختیم و در مقاله های بعد نیز این توضیحات را ادامه می دهیم می خواهیم در دفاع و پشتیبانی از شبکه نیز صحبت کنیم .
*
برای دوستانی که برای اولین بار دارند در مورد شبکه اطلاعات را می خوانند،برای اینکه بتوانید این کار ها را به صورت عملی تست کنید و نتیجه تست خود را به صورت عملی دریافت نمایید،بهتر است یک اکتیو دایرکتری بسازید .
قبل از ان بر روی سیستم خود یک ماشین مجازی ثبت نمایید و در نهایت ویندوز سرور نصب کنید با همین فعالیت ها که من در مقاله های پیش به صورت مفصل در مورد ان ها بحث کردم . می توانید با ما این اموزش ها را یاد گرفته و به صورت عملی نیز کار کنید .
اکتیو دایرکتوری دارای ابزار قوی و محکمی می باشد . این ابزار می تواننند یا به صورت عمومی یا به صورت اختصاصی به انجام فعالیت بپردازند . این ابزارها را به ترتیب چه در حالت عمومی و اختصاصی به شما اموزش می دهیم،در این مقاله های جدید با مفهومی قوی به نام snapinاشنا می شوید .

Understanding the Microsoft Management Console:
یکی از مفاهیم جدیدی که باید به مجموعه از مفاهیم خود اضافه نماییم ، مفهوم کنسولmmcخوب این قسمت به زبان ساده به یک پنجره از ابزار های اختصاصی می باشد که یک قسمت را مدیریت می کند و ما می توانیم Mmc های جدیدی را برای کار خود انتخاب نماییم از جمله این قسمت ها می توانیم به مدیریت بخش به بخش سیستم بپردازیم ، اما در ادامه باید گفت که سیستم خودتان را می توانید به بخش های کوچکتر ادارای تقسیم نمایید و هر بخش کوچک اداری را می توانید توسط یک کنسول مدیریتی mmcمدیریت نمایید .

*

۱

*

*
اجزای یک پنجره mmcبه شرح زیر می باشد :
The console tree: در پنجره کنسول Mmcدر قسمت چپ وجود دارد که به خاموش و روشن کردن قسمت درختی کنسول می پردازد .
The Show/Hide Console: برای روشن و خاموش کردن نوار ابزار صفحه کنسول mmcمی توانید از این بخش استفاده نمایید .
Snap-ins Tools: به مجموعه از ابزار های قوی و مهم شناخته می شود که توسط این ابزار می توانید به راحتی کنسول خود را مدیریت نمایید .
The details pane Displays: در این لیست که به مجموعه از دستوراتی می باشد که برای هر یک از قسمت ها ما می توانیم قرار دهیم که به صورت ایکن ها جدا از هم می توانیم ان ها را مشاهده نماییم .
The Action menu: سمت راست قرار دارد،ستونی است که دستورات و نوشته هایی می باشد که برای مدیریت استفاده می شود .
The Show/Hide: برای مخفی و نماین کردن ابزار ها می توانید از این قسمت استفاده نمایید .

برای اینکه از زمان انتشار مقالات جدید با خبر شوید همه شما را دعوت می کنم که به کانال رسمی شرکت سیسکوهوم بروید و عضو شوید تا بتوانید از اطلاعات مفید این کانال استفاده نمایید .

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !