امکانات Power Shell

مایکروسافت در ویندوز سرور ۲۰۱۲ این امکان را به سیستم ها داد تا بتوانند هر دو حالت ویندوز سرور را در یک ویندوز توسط power shell انجام دهد ، مایکروسافت در ویندوز سرور ۲۰۱۲ برای مدیران شبکه طوری برنامه ریزی کرد که بتوانند از هر دو حالت ویندوز سرور استفاده نمایند . با این کار فقط زمانی که شما کار با کانفیگ دارید می توانید از گرافیک استفاده نمایید .در این ویندوز شما باید از هر دوحالت استفاده کنید .

فقط برای نصب و کانفیگ و ارتباط از راه دور نیاز به حالت گرافیکی دارید .شما در این ویندوز به مدیریت کمتر توسط کنسول ها را دارید در این حالت شما به راحتی می توانید توسط ابزار های دیگر ویندوز ان را مدیریت کنید .

نرم فزار مدیریتی سرور این امکان را می دهد که ما به راحتی بتوانیم توسط اضافه کردن سرور ها و وصل کردن سرور ها به هم مدیریت از راه دور را اسان می کند .این نرم افزار Powershellباعث امکانات زیادی می باشد

*

پشتیبانی سرور core

در این سرور ها بین دو ویندوز سرور ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ فرق های بسیار زیادی از نظر پشتیبانی وجود دارد .

2

3

این roleهایی می باشد که ما در ویندوز سرور coreمی توانیم با ان کار کنیم :

اما در ویندوز سرور ۲۰۱۲ نیز به صورت زیر از role ها پشتیبانی می کند .

Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 4.5
Windows PowerShell
Background Intelligent Transfer Service (BITS)
BitLocker Drive Encryption
BitLocker Network Unlock
BranchCache
Data Center Bridging
Enhanced Storage
Failover Clustering
Multipath I/O
Network Load Balancing
Peer Name Resolution Protocol
Quality Windows Audio Video Experience
Remote Differential Compression
Simple TCP/IP Services
RPC over HTTP Proxy
SMTP Server
SNMP Service
Telnet client
Telnet server
TFTP client
Windows Internal Database
Windows PowerShell Web Access
Windows Process Activation Service
Windows Standards-based Storage Management
WinRM IIS extension
WINS server
WoW64 support

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !