انواع حافظه و نحوه ذخیره اطلاعات در دستگاه های سیسکو

انواع حافظه در دستگاههای سیسکو

زماني که شما يکي از دستگاههاي سيسکو را پيکربندي ميکنيد نياز داريد که در زمان بروز مشکل  تنظيمات را  برگردانيد.دستگاههاي سيسکو چهار نوع حافظه دارند .شکل زير انواع حافظه ها را نشان ميدهد.

storage

دستگاههاي سيسکو از دو فايل پيکر بندي استفاده ميکند— يکي از فايلها مربوط براي زماني که دستگاه طراحي ميشود و ديگري براي زماني است که دستگاه فعال مي شود و در حال حاضر براي پيکر بندي هاي در حال اجرا در RAM استفاده ميشود. جدول زير ليستي از فايلهاي موجود با ذکر هدف و مکانشان در حافظه است.

storage2

فايل پيکر بندي همچنين ميتواند در TFTP Server نيز ذخيره شود.اين فايل ميتواند بين RAM , NVRAM ,TFTP Server با استفاده از کامند Copy  کپي شود.شکل زير کامند Copy  و همچنين محل قرار گرفتن آن را در حافظه نمايش ميدهد.

storage3

شما ميتوانيد از کامند براي پاک کردن محتوا NVRAM استفاده کنيد .کامندهاي Write erase ‌ و erase start-up-config کامندهاي نسبتا طولاني اي هستند در حاليکه کامند erase nvram  کامند رايج و توصيه شده اي است.هر سه کامند گفته شده فايل پيکر بندي را از محتواي NVRAM‌  حذف ميکند.
فرامين زير ميتواند Running-config  و Startup-config را نمايش دهد.

showrun

نحوه ذخيره کردن تنظيمات

شما ميتوانيد تنظيماتي که روي دستگاهتان اعمال کرده ايد را روي آن ذخيره کنيد تا اگردستگاه خاموش يا Reload شد تنظيمات آن از بين نرود. براي ذخيره کردن اين تنظيمات بايد کامند زير را اعمال کنيد.

copy

فرامين زير نيز معادل فرمان Copy running-config startup-config هستند و تفاوتي ندارد که از کدام فرمان استفاده کنيد.

wr

فرمان زير نيز تنظيماتي را که ذخيره کرده ايد را از حافظه پاک ميکند.

erase

1,008
۰
۲۴ دی ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

دیدگاه کاربران