برقراری ارتباط بین الستیکس و سیسکو

برقراری ارتباط بین الستیکس و سیسکو

برای برقراری ارتباط بین CUCM سیسکو یک سرور الستیکس شما می توانید از Sip Trunk به عنوان یک راه ارتباطی استفاده کنید.

مراحل پیاده سازی تنظیمات به ترتیب در تصاویر زیر نمایش داده شده است

در اولین مرحله مانند تصویر نمونه یک فضا تعریف و ایجاد کنید.

*

1

*

حال مانند تصویر منو را انتخاب و یک Profile ایجاد کنید.

*

2

*

3

*

حال از من Device گزینه Trunk را انتخاب و مانند تصویر زیر اطلاعات را تعریف کنید.

*

4

*

5

*

6*

7

*

به pattern وارد شده در تصویر زیر توجه کنید، این الگو نمایش دهنده انتقال کلیه تماس های شهری می باشد

*

8

*

نکته ی مهم دیگری این است که ip سرور الستیکس 192.168.1.100 و CUCM سیسکو 192.168.1.250 می باشد.

*

9

*

چنانچه تمامی مراحل بالا را به ترتیب تصاویر اعمال کنید ارتباط Sip Trunk بین سیسکو و سرور الستیکس به درستی  برقرار شده است.

با ارزوی موفقیت

منبع : الو ایران

*

************

کانال آموزشی سیسکوهوم

1,304
۰
۲۰ آبان ۹۴

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم