انجام پروژه ویپ و تلفن گویا

برچسب گذاري در MPLS

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲


MPLS از مسير يابي استاندارد و IP و همچنين از الگوريتم جابه جايي بر چسب براي هدايت بسته ها استفاده مي کند.چنانچه پروتکل لايه دوم داراي فيلد بر چسب باشد مانند فيلدهاي VPI/VCI , DLCI , ATM , Frame Relay از همان فيلد براي اختصاص فيلد برچسب MPLS استفاده
مي شود و در غير اين صورت از قسمتي از ناحيه سرآيند بسته هاي MPLS که بين سرآيندهاي لايه دوم و لايه IP قرار دارد ، به عنوان فيلد برچسب استفاده مي شود.اين ناحيه سرآيند ناحيه پر کن نام دارد (Shim Header) هر‌سرآيند شامل فيلد هاي زير است :

MPLS-Lable

  • 20 بيت به عنوان فيلد Label value : در اين فيلد حاوي مقدار واقعي برچسب مي باشد.
  • 3 بيت به عنوان فيلد Traffic Class : به کمک اين سه بيت مي توان نحوه صف بندي و حذف بسته ها در هنگام عبور از سوئيچ هاي شبکه را مشخص نموده .
  • 1 بيت به عنوان فيلد Bottom of Stack Flag : اين بيت نشان دهنده پايان ناحيه پشته برچسب مي باشد.چنانچه اين بيت يک باشد به معني آن است که برچسب جاري آخرين برچسب ناحيه پشته است .

و در نهايت 8 بيت به عنوان فيلد(TTL) Live to Time :اين فيلد نشان دهنده مدت زمان حيات بسته است. در صورت گذشت اين زمان بسته از بين مي رود.

The following two tabs change content below.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

Latest posts by فرزانه تقدیسی (see all)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

» ارسال نظرات

تصویر ثابت