تنظیمات امنیتی ایمیل در TMG 2010 – قسمت اول

در نرم افزار TMG برای محافظت در برابر ایمیل های مخرب و یا ایمیل های حاوی بد افزارها و … و برقراری امنیت بر روی آنها پیکربندی هایی وجود دارد.

60

فایروال TMG را اجرا کنید و در Panel سمت چپ آیتم با نام E-Mail Policy خواهید دید که در نسخه های قبلی وجود نداشته پس از کلیک بر روی E-Mail Policy در Panel سمت راست سه سربرگ مشاهده خواهید نمود که به شرح زیر می باشند :

E-mail Policy: در اینجا میتوان پیکربندی مربوط به فعال سازی Email Protection را انجام داد.

Spam Filtering: در اینجا میتوان پیکربندی تنظیمات مربوط به anti-spam را بعد از فعال سازی Email Protection انجام داد.

Virus and content Filtering: در اینجا می توان پیکربندی تنظیمات مربوط به anti-malware و فیلترینگ محتوا را برای Email Protection انجام داد.

59

 پیکربندی E-Mail Policy

  1. با کلیک بر روی لینک Configure E-mail Policy کلیک نمایید با کلیک بر روی این لینک صفحه خوش آمد گویی به صورت زیر برای شما نمایش داده می شود .

58

2. بعد از نمایش صفحه خوش آمدگویی پنجره Internal Mail Server Configuration برای شما نمایش داده می شود . در این صفحه شما باید نام و IP Address  مربوط به فایروال TMG از SMTP Server داخلی شبکه تان را وارد نمایید. این قسمت اجازه ورود و خروج ایمیل را در شبکه می دهد .

3. بر روی دکمه Add کلیک کنید و در پنجره Computer نام SMTP Server و IP Address آن سرور را وارد کنید. اگر شما دارای چند  Mail Server داخلی هستید همه آنها را در این قسمت اضافه کنید .

57

4.در قسمت بعدی با زدن دکمه Add باید نام یک Domain معتبر را وارد نمایید که در شبکه وجود دارد .

5.نام Domain برای Accept incoming email می باشد و اگر دارای چند Domain می باشید نام همه آنها را در این قسمت اضافه نمایید. برای اضافه کردن Domain بر روی دکمه Add کلیک کنید و نام Domain را اضافه و سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید.

تذکر: هر ایمیل که به سمت سازمان شما ارسال شود و در TMG  مقصد آدرس email Domain وارد نشده باشه ایمیل مورد نظر برگشت داده خواهد شد.

56

6. در نهایت بر روی دکمه Next کلیک کنید .

55

7. در صفحه ی Internal E-Mail Listener Configuration کارت شبکه ای که میخواهید اجازه دهید ایمیل ها از خارج به داخل وارد شوند انتخاب کنید و سپس Next را کلیک کنید .

61

8. در صفحه External E-Mail Listener Configuration انتخاب کارت شبکه ای  که میخواهید اجازه دهید ایمیل ها از داخل به خارج ارسال شوند و سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید .

54

9. در این صفحه شما می توانید گزینه های شرح داده شده در زیر را انتخاب نمایید و یا از حالت انتخاب خارج کنید :

–  Spam Filtering: با انتخاب این گزینه تکنولوژی Exchange anti-spam فعال شده و می توانید از چندین روش برای anti-spam filtering استفاده نمایید.

– Virus and content filtering: با انتخاب این گزینهExchange anti-virus  فعال شده و می توانید از چند موتور anti-virus جهت محافظت از ایمیل های حاوی Malware استفاده کنید. همچنین با انتخاب این گزینه می توانید محتوا را نیز بر روی ایمیل فیلتر نمایید.

– Connectivity for Edge sync traffic: باانتخاب این گزینه شما با پیاده سازی Exchange edge Component بر روی فایروال TMG بوسیله Exchange سازمانیتان موافقت میکنید.

گزینه های مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمهNext کلیک کنید .

53

10. در نهایت در صفحه Completing the E-mail Policy Wizard بر روی دکمه Finish کلیک نمایید. بعد از کلیک بر روی دکمه Finish پنجره ی محاوره ای Microsoft Forefront Threat Management Gateway نمایش داده می شود .

52

این پنجره از شما سوال می کند آیا می خواهید system policy Rule های مورد نیاز جهت دریافت و ارسال ترافیک فعال شود . بر روی دکمه Yes کلیک کنید

11. در نهایت برای ثبت تغییرات وذخیره شدن آن بر روی دکمه Apply کلیک نمایید.

51

506
۰
۶ اردیبهشت ۹۳

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم