تکنولوژی ذخیره سازی-قسمت چهارم

برای سازماندهی ، نصب و ذخیره داده ها و یابرنامه ها بر روی هارد دیسک شما باید یک فایل سیستم نصب نمایید،در ویندوز سرور ۲۰۱۲ پنج راه برای پارتیشن بندی وجود دارد.سیستم عامل ها برای فرایند های ذخیره سازی ، بازیابی وسازماندهی فایل ها نیاز به فایل سیستم دارند تمام اطلاعاتی که ما ذخیره می کنیم توسط فایل سیستم مدیریت می شود .

انواع فایل سیستم به شرح زیر است :

۱- file allocation table:عمومی ترین فایل سیستمی می باشد که دارای نسخه های مختلفی می باشد.

۲- new technology file system:فایل سیستم های مورد استفاده ویندوز های ntبه بعد .

۳- extended file system:فایل سیستم های مورد استفاده در نسخه های لینوکس.

۴- extended file allocation table

۵- reilient file system

*

چرا از فایل سیستم های گوناگون استفاده می شود؟

خوب ما می دانیم که علت استفاده از فایل سیستم های مختلف وجود ویژگی های مختلف هر یک از فایل سیستم ها می باشد ، هیچ فایل سیستمی وجود ندارد که بتواند تمام ویژگی های لازم را داشته باشد.

همانطور که گفتیم پارتیشن توسط یک فایل سیستم پیاده سازی و مدیریت می شود ، شما می توانید فایل سیستم پارتیشن خود را بعد از بیم رفتن اطلاعاتتان عوض کنید .

سیستم عامل وقتی نصب می شود بهترین پارتیشن بندی را برای ان درایو در نظر می گیرد .

توضیحات بیشتر در مورد انواع فایل سیستم :

Fat32:فایل سیستم قدیمی ویندوز می باشد که کماکان در حال استفاده به عنوان فایل  سیستم پیش فرض می باشد ، بیشتر فضا های زیاد توسط  fat 32مدیریت می شود .

Ntfs:این فایل سیستم توسط اکس پی به بالا به عنوان فایل سیستم ویندوز شناخته شد.

Hfs:برای سیستم عامل های macمی باشد .

Ext:این دسته از فایل سیستم ها برای سیستم عامل های لینوکسی مورد استفاده قرار می گیرد .

Btrf:این فایل سیتم نیز به عنوان فایل سیستم مخصوص لینوکس می باشد و در حال توسعه است .


ویندوز سرور ۲۰۱۲ با دارا بودن ابزار های مفید می تواند دیسک ها را مدیریت نماید .این مدیریت به دو صورت گرافیکی و خط فرمان می باشد .در صفحه server managerشما می توانید مدیریت بهتری نسبت به حجم و دیسک ها و مخازن و دستگاه های iscasiداشته باشد .

1 (1)

در این قسمت server manager می توانید دیسک های خود را مدیریت نمایید ، در این قسمت به صورت گرافیکی می توانید سیستم ذخیره سازی خود و ایجاد دیسک های مجازی را انجام دهید .
شما یا از این مکان باید دیسک خود را کنترل نماید یا با خط فرمان diskpart.exeاقدام به مدیریت نمایید.

نکته : این خط فرمان ر در قسمت runباید اجرا نمایید.

پایان قسمت چهارم تکنولوژی ذخیره سازی

588
۰
۲۱ خرداد ۹۵

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !