انجام پروژه ویپ و تلفن گویا

راهکارهای سیسکو در رایانش ابری

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳


امروزه ما در جهانی مملو از “ابرهای اطلاعاتی” در حال زندگی هستیم. سرویسها و درخواستهای نوین مورد انتظار سازمانها، خدمات مبتنی بر رایانش ابری یا کلود را روز به روز افزایش می دهد. در عین حال رایانش ابری چالشی جدید هم در بخش مدیریت فن آوری اطلاعات سازمانها و کسب و کارهای امروز است. مدیران فن آوری اطلاعات چگونه زیرساختهای چندگانه مبتنی بر رایانش ابری، دیتاسنترها و سرویسهای پردازشی را کنترل می کنند؟ چگونه آن را مدیریت می کنند؟ رویکردهای استراتژیک مدیران فن آوری اطلاعات سازمانها در مدیریت و کنترل و تجمیع این سرویس ها چیست؟

Cisco-Cloud-Computing

شرکتهایی مانند سیسکو چنین راهکارهای جامع و چندگانه ای را در خدمات رایانش ابری به مدیران IT سازمانها پیشنهاد می کنند . مدیران فن آوری اطلاعات می بایست استراتژی های رایانش ابری را مبتنی بر خدمات سازمان متبوع خود تدوین، طراحی و راهبری نمایند. از طرفی، در این رویکرد جامع به رایانش ابری، در سطوح زیر ساخت فن آوری اطلاعات سازمانها، امنیت نیز چالشی بس عمده بوده که می بایست لحاظ شود. این ویدئوی کوتاه از شرکت سیسکو در مورد راهکارهای سیسکو در رایانش ابری و نقش مدیران فن آوری اطلاعات و یاری رساندن به آنها، برای مدیران مفید خواهد بود.

http://blogs.cisco.com/datacenter/it-leaders-can-be-brokers-of-cloud-tec

The following two tabs change content below.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

Latest posts by فرزانه تقدیسی (see all)

برچسب ها : , , , , ,

» ارسال نظرات

تصویر ثابت