روش های به کار رفته در سوئیچ در جهت ارسال پکت ها

  • Store and Forward

در این روش تمامی بسته های ارسالی به سوییچ پس از دریافت توسط سوییچ ذخیره و بافر می شوند. در این مرحله سوییچ قادر به چک کردن سلامت بسته های دریافتی می باشد و به عبارتی می تواند از صحت بسته اطمینان حاصل کند.پس برای تایید سلامت بسته دریافتی  کد crc چک می شود در صورتی که خطایی نبود بسته به مقصد هدایت می شود. در صورتی که در crc خطایی مشاهده شود بسته کنار گذاشته می شود.

  • Cut-through

در این روش سوئیچ بسته های ارسالی از نود فرستنده را دریافت کرده، آدرس مک فرستنده را ذخیره می کند در این روش بسته ها به هیچ عنوان ذخیره و بافر نمی شوند و تنها نکته قابل بررسی در بسته های دریافتی ادرس مک فرستنده است   در این روش  بدون چک کردن crc و خطاهای احتمالی اقدام به ارسال بسته به سمت نود گیرنده می کند.

  • Fragment-Free

در این روش سوییچ هیچ بررسی ای روی مک فرستنده و یا ذخیره ادرس مک گیرنده نمی شود و تنها  در این روش 64 بایت اول از بسته ارسالی چک می شود اگر خطایی در این 64 بایت مشاهده نشد بسته به سمت مقصد ارسال می شود. دلیل این کار هم این است که بیشتر خطاها در 64 بایت اول اتفاق می افتد.

ساختار بسته Bpdu

یک بسته bpdu از فیلد های زیر تشکیل شده است.

Bridge id (Root Bridge)
Mac Sender Bridge
Root Patch Cost
Port id (Sender Port)

حال گزینه های بالا را به تفیک و خلاصه توضیح می دهیم.

  • Bridge id

هر سوئیچ یک شماره آیدی دارد. سوئیچی که کمترین مقدار را داشته باشد ملاکی است برای انتخاب سوئیچ اصلی یا Root Switch

  • Mac Sender Bridge

هر سوئیچ یک آدرس مک دارد.

  • Root Patch Cost

هر سوئیچ بنا بر سرعت پورت خود دارای عددی است که Cost یا هزینه نام دارد. سوئیچی که کمترین هزینه را داشته باشد ملاکی است برای سوئیچ اصلی بودن.

پورتی با سرعت 10Mbps برابر Cost ی با مقدار 100 است.
پورتی با سرعت 100Mbps برابر Cost ی با مقدار 19 است.
پورتی با سرعت 1Gbps برابر Cost ی با مقدار 4 است.
پورتی با سرعت 10Gbps برابر Cost ی با مقدار 2 است.

  • Port id

برابر شماره پورت سوئیچ است.

1,132
۲ دیدگاه
۱۹ بهمن ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

دیدگاه کاربران