عملکرد سويچ لايه دو

تفاوت هاب و سوئيچ

يکي از بارزترين تفاوتهاي هاب و سوئيچ در پهناي باندشان است .فرض کنيد که شما شبکه اي با 20سيستم و پهناي باند 20 کيلو بايت داريد  اگر وسيله اي که اين 20سيستم را به هم متصل کرده است هاب باشد پهناي باند سيستم هاي شما در برقراري ارتباط براي هر سيستم 1 کيلو بايت است زيرا هاب پهناي باند را بين همه سيستم ها تقسيم ميکند اما اگر وسيله اي که سيستمها را به همه متصل کرده است سوئيچ باشد پهناي باند براي هر سيستم همان 20 کيلو بايت است .سوئيچ تقسيم کردن پهناي باند را مانند هاب انجام نمي دهد و پهناي باند موجود را به همه اختصاص مي دهد

عملکرد سويچ لايه دو

سوئيچ هاي لايه دو بر اساس لايه دو در مدل OSI‌ کار مي کنند . اين سوئيچ ها يک جدول دارند که در آن مک ادرس سيستم هاي متصل به هر پورت را در ان ذخيره شده است. در اين سوئيچ اگر قرار باشد بسته اي ارسال شود بسته بايد هم مک ادرس فرستنده و هم مک ادرس گيرنده را داشته باشد.حال موضوعي که پيش مي ايد اين است که سوئيچ چگونه اين جدول را پر ميکند.
سوئيچ در اولين گام يک جدول خالي دارد اما زماني که براي اولين بار بسته اي به سوئيچ ارسال ميشود سوئيچ ادرس فرستنده و پورتي که بسته از ان پورت دريافت شد را ذخيره ميکند و روي بقيه پورتها به جز پورت فرستنده پيامي منوط بر اينکه مک ادرس مذکور متعلق به کدام سيستم است ارسال ميکند سيستمي که پاسخ دهد مک ادرس و پورتي که جواب از ان پورت دريافت شده است را ذخيره ميکند .به اين ترتيب طي مرور زمان سوئيچ تمامي مک ادرس مربوط به هر پورت را ذخيره کرده و ديتابيسش را کامل ميکند.

نحوه انتقال فریم در سوئیچ

سوئيچ  يکي از سه حالت زير را براي انتقال فريم در شبکه LAN‌ا ستفاده مي کند:

  • Cut-Through
  • Fragment-Free
  • Store and Forward

سوئيچ هاي سري 1900 از روشFragment-free  و وسوئيچ هاي سري 2950 از روش Store and forward براي انتقال فريم در شبکه استفاده ميشود

Cut-Through
در اين روش به محض اينکه فيلد Destination از فريمي که توسط سوئيچ دريافت شده است خوانده شده و بدون هيچ اتلاف وقتي به سمت گيرنده ارسال ميشود ودر واقع در اين روش سوئيچ با استفاده از جدول مک ادرسها پورتي را که به مقصد ختم ميشود را پيدا کرده و بسته را ارسال ميکند .اين روش کمترين تاخير را دارد

Fragment-Free
‌اين روش که به ان Cut-Through اصلاح شده نيز ميگويند 64بيت اول از فريم درايفتي را خوانده و اگر خطايي در ان پيدا نکرد بسته را به سمت مقصد ارسال ميکند.
اما نکته اي که مهم است اينکه چرا 64 بيت اول را مقايسه ميکند.علت آن اين است که اگر در بسته بخواهد برخوردي (collision) رخ بدهد در 64بيت اول رخ ميدهد بنابراين با چک کردن 64 بيت اول ميتوان مشکل را شناسايي کرد .
اين روش نسبت به روش قبل تاخير بيشتري دارد ولي مطمعن تر عمل ميکند.

Store-and-Forward
در اين روش فريم به صورت کامل دريافت شده سپس بافر ميشود و سپس توسط الگوريتم CRC‌ خطايابي شده در صورتي که خطايي يافت نشود بسته به سمت مقصد ارسال ميشود.
اين روش نسبت به دو روش قبل تاخير بيشتري دارد

 

فيلتر نمودن بسته ها

در اين سوئيچ ها اگر بسته اي به مقصد خاصي ارسال شود .سوئيچ با توجه به جدول موجود در حافظه اش بسته را به آن مقصد ارسال ميکند. به شکل زير توجه کنيد .

filter

در اين شکل سيستم A‌ با مک آدرس 0260.8c01.1111‌بسته اي را به مقصد C با مک ادرس 0260.8c01.2222‌ ارسال ميکند سويچ در جدول خود جستجو کرده و مک ادري مورد نظر را پيدا ميکند و بسته را از پورت E2‌ خارج کرده و به مقصد ميرساند .فيلتر نمودن بسته ها در اين بود که بسته از ديگر پورتها خارج نشد و تنها از پورتي که به مقصد متصل بود خارج شد.

Full and Half Duplex

در ابتدا بايد توضيحي برا اين موضوع که معناي اين گزينه ها چيست  وسپس کامندهاي اجرايي ان را بيان ميکنيم.
Full Duplex: ‌
اين گزينه ها نشان دهنده نوع ارتباط بين دو دستگاه يا دو طرف برقرار کننده ارتباط هستند .زماني که ارتباط بين دو دستگاه به صورت دو طرفه باشد نوع ارتباط Full Duplex است .در اين ارتباط دو طرف ميتوانند به صورت هم زمان به ارسال و دريافت اطلاعات بپردازند مانند شکل زير

FullDuplex

Half Duplex:
زماني که شما ارتباطتان از نوع Half Duplex است يعني در ان واحد تنها يکي از طرفين قادر به ارسال اطلاعات است. اگر به خاطر داسته باشيد دستگاههاي بيسيم که در گذشته استفاده ميشد از اين نوع بودند که تنها يک طرف از طرفين ارتباط ميتوانست صحبت کند.شکل زير نشان دهنده اين نوع ارتباط است.

HalfDuplex

699
۰
۲۶ دی ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم