فرامین در دستگاههای سیسکو و جونیپر

فرامین در دستگاههای سیسکو و جونیپر

سیسکو یکی از برندهای مطرح در دنیای تجهیزات شبکه است اما برندهای دیگری نیز وجود دارند که بر اساس تشخیص کارشناسان شبکه در سازمانهای مختلف از آن برندها استفاده می شود، مانند میکروتیک، جونیپر و …

میکروتیک یکی از برندهایی است که به علت قیمت مناسب و پایین آن نسبت به دستگاههای سیسکو در ایران مورد استقبال خوبی قرار گرفته است در این سایت تا حدودی نحوه کار و اعمال تنظیمات روی این برند از تجهیزات توضیح داده شده است اما juniper ، جونیپر نیز یکی دیگر از شرکتهای سازنده تجهیزات شبکه می باشد. شما چنانچه دستگاهی از این برند داشته باشید باید جهت اعمال تنظیمات روی دستگاه مانند تجهیزات سیسکو از خط فرمان استفاده نمایید.

در ابتدای شروع مطالب آموزشی کار با دستگاههای juniper جدولی از مقایسه فرامین بین دستگاههای Cisco و juniper را می توانید مشاهده کنید.

*

Cisco CommandJuniper CommandCo-Ordinating Definition
show runsh configurationShow running configuration
sh versh verShow version
show ip interface briefshow interface tersedisplays the status of interfaces configured for IP
show interface [intfc]show interfaces [intfc] detaildisplays the interface configuration, status and statistics.
show controller intfcshow interfaces intfc extensivedisplays information about a physical port device
show interface | incl (proto|Desc)show interfaces descriptiondisplays the interface configuration, status and statistics
show ip routeshow routedisplays summary information about entries in the routing table
show ip bgp summaryshow bgp summarydisplays the status of all Border Gateway Protocol (BGP) connections
show ip bgp net maskshow route protocol bgp prefixwill show you how that route is being advertised, look for the first line
show ip bgp net mask longer-prefixesshow route range prefixwill show you how that route is being advertised, look for the first line
show ip bgp regexp AS-regexpshow route aspath-regexp “AS-regexp”displays routes matching the autonomous system (AS) path regular expression
show ip bgp neighbors neigh received-routesshow route receive-protocol bgp neighshow route source-gateway neigh protocol bgpShows whether a neighbor supports the route refresh capability
show ip bgp neighbor neigh advertised-routesshow route advertising-protocol bgp neighShows whether a neighbor supports the route refresh capability
show clns neighborsshow isis adjacencydisplays both ES and IS neighbors
show clns interfaceshow isis interfaceshows specific information about each interface
show ip route isisshow isis routesdisplays the current state of the the routing table
show isis topologyshow isis spfdisplays a list of all connected routers in all areas
show ip ospf interfaceshow ospf neighborshows neighbor ID, Priority, IP, & State if the neighbor router, dead time.
show ip ospf interfaceshow ospf interfaceshows neighbor id, pri, state, dead time, address and interface
show ip route ospfshow ospf routedisplay the current state of the routing table
show ip ospf databaseshow ospf databasedisplay list of information related to the OSPF database for a specific communication server
show versionshow version, show system uptimedisplay the system hardware config., software version, and name and source of configuration files and boot images
show diagsshow chasis hardwaredisplays power-on diagnostics status
show processes cpushow system processdisplays utilization statistics
show tech-supportrequest support infodisplays the current software image, configuration, controllers, counters, stacks, interfaces, memory and buffers
show loggingshow log messagesdisplay the state of logging to the syslog
show route-map nameshow policy namedisplayall route-maps configured or only the one specified
show ip prefix-list nameshow policy namedisplay information about a prefix list or prefix list entries
show ip community-list listconfigure,
show policy-options community name
display routes that are permitted by BGP community list
show environment allshow chassis  environmentdisplays temperature and voltage information on the console
ping destping dest rapid (for cisco like output)
ping dest (for unix like output)
to check to see if a destination is alive
ping (setting source int)ping dest bypass-routingto check to see if a destination is alive
terminal monitormonitor start messagesChange console terminal settings
terminal no monitormonitor stopChange console terminal settings
terminal length 0set cli screen-length 0sets the length for displaying command output

در مطالب آموزشی آینده بیشتر درباره این برند از تجهیزات شبکه صحبت خواهیم کرد.

موفق باشید

677
۰
۹ خرداد ۹۴

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم