مدیریت چند سرور در ویندوز سرور ۲۰۱۲

شما می توانید بیش از یک سرور داشته باشید . با اضافه کردن این سرور ها می توانید تمام ان را از یک مکان مدیریت نمایید ، برای مدیریت ان ها به راحتی می توانید ان ها را اضافه نمایید. سرور ها را می توانید به دو صورت مجازی و فیزیکی اضافه نمایید ، شما می توانید ان ها را گروه بندی کنید و از طریق گروه بندی ان ها می توانید ان ها را مدیریت نمایید.
برای اضافه کردن سرور بهserver managerمراحل زیر را انجام دهید . (اموزش کار با سرور Manager)
در مرحله نخست با یک userمدیریتی وارد شوید و در قسمت server manager 2012 وارد شوید .
۲٫در این مرحله در قسمت all servers وارد شوید در این قسمت می توانید تمام سرور های خود را مشاهده نمایید .

سرور Manager

این قسمت در سمت راست تمام سرور های موجود را مشاهده می نمایید ، این سرور ها با مشخصات نشان داده می شود .

*
۳٫از قسمت manage menuبر روی add serverکلیک نمایید . یک صفحه محاوره ای باز می شود که بتوانیید ان سرور را ایجاد کنید .

*

*
۴٫شما به یکی از طریق زیر می توانید سرور جدید را اضافه نمایید:
– راه اول توسط اکتیو دایرکتوری می توانید . اکتیودایرکتوری این امکان را می دهد که بتوانید در دامنه خود در سیستم ها دنبال سرور های دیگر بگردید . این سرور ها را به دست اورده و اضافه کنید .
– راه دوم نیز جستجو توسط dnsمی باشد .
– راه سوم توسط نام می باشد ، با این نام می توانید سرور جدید را اضافه کنید .

*
۵٫در این حالت جستجو توسط active directory صورت میگیرد .

آموزش سرور Manager

۶٫بر روی سرور مورد نظر کلیلک راست کنید و ان را اضافه نمایید .

۷٫روی okکلیک کنید .

*
شما سرور های اضافه شده را می توانید گروه بندی و کنترل کنید . همچنین توسط powershell میتوانید آن ها را نیز مدیریت کنید .

695
۰
۱۸ خرداد ۹۵

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !