مراحل ایجاد یکDisK Quotaدر ویندوز سرور ۲۰۱۲

مدیریت فضای دیسک یک نگرانی بزرگ برای مدیران سرور است؛یکی از راه های مدیریت کاربران در امر ذخیره سازی و سهمیه بندی qoutaمی باشد.


ویندوز سرور ۲۰۱۲ به دو صورت اقدام به پشتیبانی از ذخیره سازی می نماید یکی با Server Resource Managerو دیگری با روش بسیار ساده ای به نام NTFS quotas می باشد .

NTFS quotas چیست:
مدیران را قادر می سازد که از یک حجم خاص ذخیره سازی برای هر یک از کابران قرار دهد،در این حالت وقتی شما بیش از حد اقدام به ذخیره سازی می نمایید با پیام اخطار مواجه می شوید،در ntfsیک سهمیه محدود برای افراد وجود دارد یعنی تمام افراد را تا حدی قابلیت محدود می شود.

*
مراحل ایجاد یک NTFS quotas به شرح زیر است:
۱٫شما باید با دسترسی administratorوارد شوید .

۲٫ بر هر درایو مورد نظرتان کلیک راست نمایید و گزینه Properties را انتخاب می کنیم .بر روی سربرگ qoutaمی رویم.در این صفحه مشاهده می کنیم که این قابلیت در حالت غیر فعال قرار گرفته است .

*

۱

*

۳٫با انتخاب گزینه show quota settings به قسمت تنظیمات Ntfs qoutasمنتقل می شوید .

*

۲

*

۴٫در قسمت وضعیت qouta ما شاهد غیر فعال بودن این قسمت به صورت پیش فرض می باشیم.برای فعال کردن این قسمت بر روی enable quota management کلیک می کنیم .

در قسمت دوم می توانید میزان محدودیت درایو را مشخص نمایید ، در صورت فعال کردن limit disk space tooمی توانید میزان محدودیت را مشخص نمایید .

می توانید در قسمت set disk space to میزانی را کمتر میزان بالا اتخاب کنید که در صورت رسیدن به این مقدار به شما هشدار می دهد .

*
در صورت فعال بودن این دو گزینه :
Log event when a user exceeds their quota limit:
در صورتی که از حد مجاز بیشتر مصرف شد با ورودی log userان را محدود کن .

*
Log event when a user exceeds their quota warning level:
در صورتی که از حد هشدار عبور کرد با log user آن را محدود می کند.

*
Quota entire : در صورت کلیک کردن بر روی این گزینه از انجام این محدودیت برای شما گزارش می دهد .
به طور مثال اینکه چند بار userاز حد مجاز عبور می کند را اعلام می نماید .

*

۳

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !