مسیریابی در سرورهای ویندوزی

مسیریابی در سرورهای ویندوزی

تصوری کنید شما سروری با بیش از یک کارت شبکه دارید و چنانچه قصد تفکیک ترافیک عبوری از کارت شبکه های سرور خود را دارید باید تنظیماتی روی سرور انجام دهید.

بهتر است تنظیمات را با مثال واضح تر مطرح کنم. به شکل زیر توجه کنید.

1

توجه کنید که از هر رنج اولین IP روی کارت شبکه روتر ست شده است.(192.168.0.1 و 172.16.0.1)

توجه داشته باشید در شبکه ما روتری وجود ندارد و شما بین دو شبکه مختلف در دو سمت سرور هیچگونه ارتباطی را نمیتوانید مشاهده کنید.

آموزشی که در این قسمت مورد نظر ماست نوشتن روتینگ روی سرور است البته توجه کنید که سرور عمل روتینگ را انجام نمیدهد و شما با این روش نمیتوانید بین دو رنج ارتباط برقرار کنید، در این روش شما تنها نحوه پاسخگویی کارت شبکه ها را مشخص میکنید.

البته شاید در شبکه مورد نظر ما نیازی به این عمل نباشد ولی تصوی برای درک بهتر موضوع مطرح شده است. چنانچه شما سروری روی اینترنت داشته باشید و برای ارتباط با شبکه مورد نظرتان از هر دو کارت شبکه سرور بتوانید استفاده کنید این عمل بهتر توجیه می شود.

حال نحوه نوشتن روتینگ در سرور ویندوزی

route ADD xxx.xxx.xxx.xxx MASK xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.xxx.xxx.xxx

Means:

route ADD “network” MASK “subnet mask”  “gateway ip”

با توجه به شبکه بالا خط روت به شکل زیر تغییر میکند.

route add 172.16.0.0 mask 255.255.255.0 172.16.0.1

route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1

توجه کنید که این خطوط را باید در محیط CMD ویندوز وارد کنید.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم