معرفي ساختار هرمي سوئيچ هاي سيسکو

يکي از ويژگي هاي شبکه خوب طراحي خوب ان است. شما بايد شبکه را به گونه اي طراحي کنيد که شبکه تان پايدار باشد . فرض کنيد در شبکه شما يک اينترفيس يا يکي از سوئيچ هاي شبکه از مدار خارج شود شبکه بايد به گونه اي طراحي شود کمترين اسيب به شبکه وارد شود. سيسکو مدلي را براي پيکربندي شبکه ارائه کرده است که اگر شما چيدمان شبکه يتان را بر اساس ان قرار دهيد شبکه پايداري را خواهيد داشت.

switch

در اين مدل شبکه شما داراي سه لايه است :

Access
Distribution
Core

لايه Access

اين لايه پايين ترين لايه است .سيستم کاربران به سوئيچ هاي اين لايه متصل هستند .در اين لايه از سوئيچها لايه دو و يا از هاب استفاده ميشود .اگر ميخواهيد امنيتي را اعمال کنيد ميتوانيد از policies and filtering استفاده کنيد.
سوئيچ هاي مدل 1900 – 2900 – 2800  از سوئيچهاي قابل استفاده در اين لايه هستند .

لايه Distribution

اين لايه به عنوان لايه واسط بين لايه Access  و  Coreشناخته مي شود . اکثر پروتکلهاي مسير يابي در اين لايه قرار دارند و براي مسير يابي مانند يک ستون فقرات عمل ميکند  .در اين لايه براي اعمال امنيت ازaccess-list  و  filteringاستفاده مي شود.
سوئيچ هاي مدل 2926G – 6000 – 5000/5500 از سوئيچهاي قابل استفاده در اين لايه هستند .

لايه Core

‌اين لايه اصلي ترين لايه است . سوئيچ هاي اين لايه کارايي را بالا مي برند زيرا در اين لايه تنها اطلاعات انتقال مي يابند و هيچ گونه اطلاعاتي توليد نمي شود .در اين لايه بايد از سوئيچ هايي با سرعت بالا استفاده شود .در اين لايه ها به هيچ عنوان از Access-list استفاده نکنيد.
سوئيچ هاي مدل 6500 – 8500  از سوئيچهاي قابل استفاده در لايه Core  هستند .

1,558
۰
۲۶ دی ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم