نحوه غیر فعال کردن NLA

نحوه غیر فعال کردن NLA

Network Level Aithentication در سیستم مثلا سرور (یا سیستم مقصد)مشخص کننده سطح امنیت سیستم عامل کاربرانی است که در کلاینت (یا مبدا ) است.

چنانچه در شبکه ای کاربر یک سیستم قصد برقراری ارتباط ریموت با سیستم دیگری را داشته باشد چنانچه NLA در سیستم مبدا فعال باشد باید هر دو سیستم عامل از نظر سطح امنیتی در یک سطح باشند در غیر این صورت در زمان برقراری ارتباط ریموت با خطایی مانند زیر مواجه می شوند .

“The remote computer requires Network Level Authentication, which your computer does not support.”

*

terminal-server-error

*

جهت غیر فعال کردن NLA در سیستم عامل های مختلف راههای متفاوتی وجود دارد که در ادامه بسته به نوع سیستم عامل مراحل آن مطرح شده است.

نحوه غیر فعال کردن NLA در ویندوز های 7 و ویستا

در صفحه کنترل پنل Control Panel وارد گزینه  System And Security شده و در ادامه از منو System گزینه Allow remote access را انتخاب نمایید.

مانند تصویر زیر :

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 1

*

در ادامه وارد صفحه System Properties شده و از تب Remote گزینه Allow Connection from Computer running any version of remote desktop را انتخاب نمایید (مانند تصویر زیر).

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 2

*

نحوه غیر فعال کردن NLA در ویندوز های 8  و سرور 2012

در این سیستم عامل نیز مانند بالا در صفحه کنترل پنل Control Panel وارد گزینه  System And Security شده و در ادامه از منو System گزینه Allow remote access را انتخاب نمایید.

مانند تصویر زیر :

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 3

*

و در نهایت نیز وارد صفحه System Properties شده و از تب Remote گزینه Allow Connection from Computer running any version of remote desktop را انتخاب نمایید (مانند تصویر زیر).

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 4

*

نحوه غیر فعال کردن NLA در ویندوز سرور  2008, 2008R2

از منو Start گزینه Administrative Tools را باز و زیر منو Remote Desktop Service گزینه Remote Desktop Session Host Configuration را انتخاب نمایید.

بر روی کانکشن راست کلید کرده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

از تب General گزینه Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication  را انتخاب و فعال نمایید. مانند تصویر زیر.

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 5

*

نحوه غیر فعال کردن NLA در ویندوز 2012

در صفحه Server Manager گزینه RDSCollection را انتخاب نمایید.(Remote Desktop Service = RDS)

در صفحه باز شده بر روی گزینه Task کلید و گزینه Edit Properties را مانند تصویر زیر انتخاب نمایید.

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 6

*

سپس در صفحه جدید مانند تصویر زیر گزینه Security را انتخاب و در ادامه گزینه Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication را فعال نمایید.

*

نحوه غیر فعال کردن NLA 7

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم