نصب vSphere Client

بعد از نصب ESXiلازم است تا نرم افزار vSphere Clientرا که یک نرم افزار جهت ارتباط با ESXi Server  است را بر روی یک سیستم کلاینتی نصب کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام می دهیم:

1-   ابتدا در مرورگر خود ادرس سرور ESXخود را تایپ می کنیم. به عنوان مثال:

 http://{ DNS name / IP}

2- بر روی گزینه Download vSphere Clientکلیک می کنیم و بعد از دانلود، ان را اجرا می کنیم.

3 در صفحه خوش امد گویی بر روی Next  کلیک می کنیم.

4- محلی را که می خواهیم vSphere Clientدر ان نصب شود را انتخاب می کنیم.

5-  در صفحه بعدی اگر بخواهیم فایل های مربوط به update  نصب گردد باید تیک Install vSphere Host Updateرا بزنیم که نیازی به این کار نیست.

6-  با زدنfinish عملیات نصب به اتمام می رسد.

بعد از نصب این برنامه و اجرای ان صفحه ای ظاهر می شود که در ان صفحه در قسمت IP Address / Nameباید IPمربوط به ESXi Hostکه در قسمت تنظیمات(در مراحل قبلی)وارد کرده اید را بنویسید. سپس در قسمت User Nameباید rootو در قسمت Passwordباید رمز عبور وارد شده در هنگام نصب ESXi Hostرا وارد کنید و دکمه Loginرا بزنید.

بعد از زدن دکمه Loginدر صورتی که ارتباط شما با ESXi Hostبرقرار باشد، یک Security Warningظاهر می شود. ESXi در  هنگام نصب SSL Certificate مخصوص به خودش را نصب می کند که این SSLجزء Trusted SSL Certificateها نمی باشد. به همین خاطر این Security Warning نمایش داده می شود که شما Checkmarkمربوط به Install This Certificate and do not display my security warning forرا بزنید و روی دکمه Ignorکلیک کنید.

حال وارد محیط vSphere Clientمی شوید. در ابتدا با پیغامی مبنی بر اینکه در صورت عدم تهیه Licenseتنها 60 روز قادر به استفاده از این نرم افزار خواهید بود، مواجه می شوید. ان را OKکنید و سپس روی Inventoryکلیک کنید. این محیط vSphere Clientمی باشد که شما از طریق ان می توانید ESXi Hostخود را مدیریت کنید.

vSphere Clientو vSphere Web Clientدو برنامه از مجموعه vSphereهستند که با استفاده از انها می توان به زیر ساخت های مجازی شرکت VMwareوصل شد و ان را مدیریت کرد با استفاده از برنامه vSphere Clientمی توانید کل کار های مدیریتی را انجام دهید یک مجموعه از این کار ها را نیز می توان توسط vSphere Web Clientانجام داد.

از جمله تفاوتهای vSphere Clientو vSphere Web Clientمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-  از vSphere Clientبرای پیکربندی زیر ساخت و کار های روزمره استفاده میشود در حالی که از Vsphere Web Clientتنها برای کارهای روزمره استفاده می شود.

2-    برنامه نصب شونده در  vSphere Clientبه صورت محلی و در vSphere Web Clientبرنامه تحت وب است.

3-  vSphere Clientفقط برای سیستم عامل های ویندوزی و vSphere Web Clientچند سکویی است.

4   vSphere Client  امکان اتصال مستقیم به هاست و یا vCenter Serverرا دارد در صورتی که vSphere Web Clientتنها قابلیت اتصال به vCenter Serverرا دارا می باشد.

5  کاربران vSphere Client  مدیران زیر ساخت های مجازی هستند و کاربران vSphere Web Clientمدیران زیر ساخت های مجازی، اپراتور های شبکه و مالکان ماشین مجازی هستند.

6  vSphere Clientبرای دسترسی به vCenter Serverاز VMware APIاستفاده می کند.

برای دستری به vCenter Serverاز طریق vSphere Web Clientنیاز به یک مرورگر وب دارید vSphere Web Clientاز VMware APIبرای میانجگری کردن ارتباطات بین مرورگر و vCenter Serverاستفاده می کند

1,026
۰
۱ بهمن ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم