نهانگاه در سرور TMG

نهانگاه (Cache)
با استفاده از قابلیت نهان سازی اطلاعات میتوان درخواستهای وب و فایل کاربران شبکه را نهان سازی کرد تا در هنگام درخواست های تکراری با صرفه جویی در زمان و پهنای باند بتوان به آن درخواست ها از طریق اطلاعات رایانه سرویس دهنده پاسخ گفت. بخش نهان سازی دارای قابلیت های زیر است:

 Automatic & Scheduled Caching: در این قابلیت، MS Forefront TMG 2010  به طور هوشمندانه در ساعات مشخصی(ساعاتی که ترافیک شبکه کم است) به سراغ سایتهایی که قبلا ذخیره شده اند، اما زمان دسترسی مجاز آن ها تمام شده رفته و به طور خوکار آن ها را به روزرسانی میکند. MS Forefront TMG 2010

این عمل را با اولویت دادن به سایت های محبوب (سایت هایی که بیش از سایر سایتها توسط کاربران درخواست شده اند) انجام می دهد. نتیجه این کار این است که سایتهای محبوب کاربران همواره به صورت به روزشده در MS Forefront TMG 2010 برای تحویل به کاربران، نهان سازی می شوند. ضمن این که مدیر شبکه به صورت دستی نیز میتواند ساعاتی را برای به روزرسانی سایتهای دلخواه تعیین کند.

Reverse Caching: با استفاده از این قابلیت، MS Forefront TMG 2010  می تواند اطلاعاتی را که بر روی سرویس دهنده وب شبکه داخلی قرار دارند پس از آن که یک بار در اختیار کاربران موجود در اینترنت قرار داد، بر روی خود نهان سازی نموده و درصورت تقاضای مجدد، بدون مراجعه به سرویس دهنده وب، اطلاعات نهان سازی شده را در اختیار کاربران قرار دهد. این خاصیت موجب کاسته شدن ترافیک بر روی سرویس دهنده وب می شود.
 Transparent Cache: یکی از قابلیت های MS Forefront TMG 2010 این است که به صورت شفاف قابلیت نهان سازی اطلاعات را دارد.

 Distributed and Hierarchical Caching : به جای یک سرویس دهنده نهان گاه،MS Forefront TMG 2010  می تواند از چندین سرویس دهنده نهان گاه در شبکه استفاده کرده و همه آن ها را به صورت یک آرایه درآورد. در این حالت تمام سرویس دهندگانMS Forefront TMG 2010  دست به دست هم داده و یک بانک اطلاعاتی از مطالب نهان سازی شده را تشکیل می دهند. این در حالی است که که محتوای نهان سازی شده از لحاظ فیزیکی بر روی این سرویس دهندگان توزیع شده و هر کدام قسمتی از اطلاعات را ذخیره می نمایند.

512
۰
۱ اردیبهشت ۹۳

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم