نیاز های نرم افزاری نصب Exchange Server 2010

برای آنکه دردسر نصب برنامه های مختلف را نداشته باشید اول توصیه می کنیم نسخه Windows Server خود را حتماً از نوع R2 2008 و نسخه 64 بیتی باشد زیرا در غیر اینصورت نیاز به پیکربندی برنامه های مختلفی همچون SP2 و غیره را بر روی نسخه معمولی آن را خواهید داشت که موارد بند 2 مربوط به همین امر است.

 پیکربندی مواردی همچون :

– Microsoft .NET Framework 3.5 service pack 1

– Microsoft .NET Framework 3.5 Family Update For windows Server 2008 x64

– Windows Remote Managment (WinRM )2.0

– Windows Powershell V2

– Microsoft Office System Converter 2007 Filter Pack

نکته 1 : از بین موارد اعلام شده در بند 2، مورد آخر تنها در زمانی ضروری می باشد که قصد تعریف Role های Hub Transport و یا Mailbox Server را داشته باشید.

نکته 2 : در صورتیکه از نسخه Windows server 2008 R2 استفاده می نمائید دیگر نیاز به موارد بند 2 به غیر از مورد آخر را نخواهید داشت که تنها در این حالت میتوانید در صورتیکه قصد تعریف Role های نکته 1 را داشته باشید بایستی بایستی مورد زیر با پیکربندی نمائید.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم