پهنای باند در اینترفیس سریال

اینترفیس سریال در روتر کاربرد های مختلفی دارند اما این اینترفیس ویژگی های خاص خود را دارد مثلا اینترفیس سریال نمیتواند به عنوان گیتوی در شبکه استفاده شود یا نرخ انتقال بسته ها را به صورت کامند روی روتر باید مشخص کنید.

رمانی که اینترفیس سریال یک روتر جهت یک ارتباط مورد استفاده قرار میگیرد فرایندی به نام Clocking وجود دارد که توسط دستگاه متصل به روتر انجام می شود. این عمل باعث می شود که عملیات ارسال و دریافت اطلاعات در دو طرف به صورت منسجم انجام شود.Clock Rate میتواند نرخ انتقال را تعیین کند. چنانچه Clock Rate دو دستگاه متفاوت باشد امکان برقراری ارتباط وجود ندارد.  در این ارتباط دو اصطلاح DCE , DTE مطرح می گردند.

DCE  روتری است که عمل  Clocking  را انجام می دهد. DTE روتری است که تابع طرف مقابل بوده است.

اگر ارتباط بین دو روتر به صورت Back-to-Back با استفاده از اینترفیس سریال باشد.کابل مورد استفاده در تصویر زیر نمایش داده شده است که با مشاهده سوکت ها در دو طرف کابل ارتباطی مشاهده میکنید که بر روی کابل مشخص شده که کدام سمت ارتباط DTE و کدام سمت ارتباط DCE است.

*

DTE-DCE

*

در این ارتباط شما میتوانید با استفاده از کامند زیر حد مجاز نرخ ارسال و دریافت را برای اینترفیس ارتباطی مشخص کنید.

*

1*

عددی که شما به عنوان Clock Rate وارد می کنید تعیین کننده نرخ ارتباط است که بر مبنای بیت بر ثانیه محاسبه می گردد. نرخ ورودی میتواند یکی از اعداد ۱۲۰۰, ۲۴۰۰, ۴۸۰۰, ۹۶۰۰, ۱۹۲۰۰, ۳۸۴۰۰, ۵۶۰۰۰, ۶۴۰۰۰, ۷۲۰۰۰, ۱۲۵۰۰۰, ۱۴۸۰۰۰, ۲۵۰۰۰۰, ۵۰۰۰۰۰, ۸۰۰۰۰۰, ۱۰۰۰۰۰۰, ۱۳۰۰۰۰۰, ۲۰۰۰۰۰۰, ۴۰۰۰۰۰۰, یا ۸۰۰۰۰۰۰ باشد.

شما با استتفاده از فرمان show running config می توانید مشاهده کنید که بر روی اینترفیس سریال مورد نظر شما چه نرخ اعمال شده است.

671
۰
۲ اسفند ۹۴

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم