کابل هاي شبکه

کابلهای چهار زوجی

در  شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. متداولترين نوع کابلهای چهار زوجی که در انتقال اطلاعات استفاده می گردد، کابل های بهم تابيده می باشند. کابلهای UTP بصورت چهار زوج 100 اهمی می باشد که هر دو زوج بهم تابیده شده اند.

 کابل های UTP دارای استانداردهای متعددی بوده که در گروههای (Categories) متفاوت Cat 5, Cat 5e, Cat 6 , Cat7  تقسيم شده اند. سرعت و پهنای باند فرکانسی این نوع کابلها عبارتند از:

Cat5=100 MHz         Cat5e=200 MHz        Cat6 = 250,350 MHz           Cat7=600, 1000 MHz

کابل های بهم تابيده دارای انواع بدون شیلد UTP، فویل آلومینیومی FTP و شیلد دار STP و گاهی فویل و شیلد دار SFTP در رنگهای مختلف و با دو نوع ژاکت PVC و LSZH عرضه می شوند که نوع آخری فاقد هالوژن می باشد و در هنگام آتش سوزی دود سمی تولید نمی کند.

مشخصه های کابل UTP
با توجه به مشخصه های کابل های UTP ، امکان استفاده ، نصب و توسعه سريع و آسان آنان ، فراهم می آورد . جدول زير انواع کابل های UTP را نشان می دهد :

موارد استفاده

سرعت انتقال اطلاعات

گروه

سيستم های قديمی تلفن ، ISDN و مودم

حداکثر تا يک مگابيت در ثانيه

CAT1

شبکه های Token Ring

حداکثر تا چهار مگابيت در ثانيه

CAT2

شبکه های Token ring و 10BASE-T

حداکثر تا ده مگابيت در ثانيه

CAT3

شبکه های Token Ring

حداکثر تا شانزده مگابيت در ثانيه

CAT4

اترنت ( ده مگابيت در ثانيه ) ، اترنت سريع ( يکصد مگابيت در ثانيه ) و شبکه های Token Ring ( شانزده مگابيت در ثانيه )

حداکثر تا يکصد مگابيت در ثانيه

CAT5

شبکه های Gigabit Ethernet

حداکثر تا يکهزار مگابيت در ثانيه

CAT5e

شبکه های Gigabit Ethernet

حداکثر تا يکهزار مگابيت در ثانيه

CAT6

کانکتور استاندارد برای کابل های UTP ، از نوع RJ-45 می باشد. کانکتور فوق شباهت زيادی به کانکتورهای تلفن (RJ-11) دارد. هر يک از پين های کانکتور فوق می بايست بدرستی پيکربندی گردند. (RJ:Registered Jack)

RJ11

RJ-11

RJ45

RJ-45

نحوه بهم بستن کابلهای شبکه

کابل Straight  ( مستقيم )

جهت ارتباط دو وسیله غیر مشابه (کامپیوتر به سوییچ)

رنگ بندی هر دو سر کابل:

1-سفيدنارنجی(TD+)
2-نارنجی(TD-)
3-سفيدسبز(RD+)
4-آبی(NC)
5-سفیدآبی(NC)
6-سبز(RD-)
7-سفیدقهوهای(NC)
8-قهوه ای(NC)

 کابل Cross

جهت ارتباط دو وسیله مشابه (دو کامپیوتر با هم)

رنگ بندی یک سر کابل:

1-سفيدنارنجی(TD+)
2-نارنجی(TD-)
3-سفيدسبز(RD+)
4-آبی(NC)
5-سفیدآبی(NC)
6-سبز(RD-)
7-سفیدقهوهای(NC)
8-قهوه ای(NC)

و سر دیگر کابل:

1-سفیدسبز(RD+)
2-سبز(RD-)
3-سفیدنارنجی((TD+
4-آبی(NC)
5-سفیدآبی(NC)
6-نارنجی(TD-)
7-سفیدقهوهای(NC)
8-قهوه ای(NC)

 

759
۰
۲۳ بهمن ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم