کامندهای ابتدایی در دستگاههای سیسکو

MOTD Banner

MOTD يا همان Message of the day پيغامي است که در هر با Login کردن به روتر براي هر User‌ و براي هر ارتباط نشان داده مي شود.
در واقع ارتباط چه از طريق Console Port و Auxiliary Port باشد و چه از طريق Telnet اين پيام نمايش داده ميشود .اين پيام ميتواند يک اخطار امنيتي باشد که قبل از هر بار Login‌ کردن نمايش داده مي شود. براي اعمال کامندهاي زير را اعمال کنيد .

Switch (config) # banner motd  $  cisco switch $

اين پيام ميتواند در چند خط باشد با زدن اينتر به خط بعد برويد و ادامه پيام را بنويسيد .تنها نکته مهم در اين فرمان اين است که بايد قبل از شروع پيام يک کارکتر بگذايد و همان کارکتر را دوباره در پايان تکرار کنيد ، اين کارکتر کاملا اختياري است .

Logging synchronous

يکي از مشکلاتي که ممکن است شما در زمان کار کردن با محيط CLI با ان مواجه شويد اين است که زماني که داريد يک کامند را مينويسيد در همان لحظه يکي از اينترفيسهاي شما UP يا DOWNشود و اين باعث ميشود که پيغامي در ميان کامندي که شما در حال وارد کردن آن بوديد ظاهر شود البته ممکن است که اين پيغام در ميان خروجي کامند Show‌ که شما وارد کرده ايد ظاهر شود و خروجي شما ر ا تا حدي بهم بريزد .براي پيشگيري از اين مشکل تنها کافيست کامند زير را وارد کنيد.اجراي اين کامند براي سيستم مشخص ميکند که پيامها را بعد از اينکه خروجي در حال نمايش  به اتمام رسيد نشان داده شود.

Switch (config) # line console 0
Switch (config-line) #logging synchronous

Exec- timeout

مشکلي که اين کامند براي شما حل ميکند اين است که مدت زمان ارتباط با سيستم از طريق کابل کنسول به صورت پيش فرض 10دقيقه است .يعني اگر شما براي مدتي هيچ کامندي را وارد و اجرا نکنيد مي بينيد که از محيط کامند نويسي خارج مي شويد. با کمک اين کامند شما ميتوانيد براي سيستم مشخص کنيد که اصلا از محيط خارج نشود و يا اينکه بعد از چه مدتي خارج شود.

Switch (config) #line console 0
Switch (config-line) #exec-timeout 0 0

با اين فرمان شما ميتوانيد براي سيستم مشخص کنيد که در هر صورت از محيط خارج نشود .البته اگر شما به جاي کامند دوم از کامند no exec-timeout استفاده کنيد نيز همين عمل را انجام ميدهد.
حال اگر بخواهيد براي سيستم يک زمان خاص را مشخص کنيد بايد کامند زير را وارد کنيد.

Switch (config) # line console 0
Switch (config-line) #exec-timeout 5   20

البته اين کامند مدت زمان خروج را روي 5 دقيقه و 20 ثانيه تنظيم مي کند .عددي را که اول وارد مي کنيد به عنوان دقيقه و عدد دوم به عنوان ثانيه شناخته ميشود .

Host name

‌با استفاده کردن از اين کامند ميتوانيد براي وسيله مورد نظر نامي را اعمال کنيد. در اين صورت اگر در يک زمان روي چندين وسيله کد نويسي کنيد ديگر مشکلي در اين مورد که محيط کامند نويسي اي که الان باز است مربوط به کدام وسيله است پيش  نمي آيد.

Switch (config) # hostname Switch 1
Switch 1 (config) #

نحوه ذخيره کردن تنظيمات

شما ميتوانيد تنظيماتي که روي دستگاهتان اعمال کرده ايد را روي آن ذخيره کنيد تا اگردستگاه خاموش يا Reload شد تنظيمات آن از بين نرود. براي ذخيره کردن اين تنظيمات بايد کامند زير را اعمال کنيد.

Switch # copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?

فرامين زير نيز معادل فرمان Copy running-config startup-config هستند و تفاوتي ندارد که از کدام فرمان استفاده کنيد.

Switch # write
Switch # wr
Switch # wr memory

فرمان زير نيز تنظيماتي را که ذخيره کرده ايد را از حافظه پاک ميکند.

Switch # wr erase

911
۱ دیدگاه
۳۱ فروردین ۹۳

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

دیدگاه کاربران