کامپوننت های اکتیودایرکتوری

Active Directory data store در این قسمت به چگونگی ذخیره سازی و محل ذخیره سازی اطلاعات می پردازیم در مقاله قبل اشاره دقیقی به ADDSکردیم تمام هویت های افراد سازمان در این قسمت ذخیره سازی می شوند و یک پایگاه داده به نام Ntds.ditبه عنوان محل ذخیره سازی داده ها در این قسمت قرار دارد .

*

این فایل به طور پیش فرض در %SystemRoot%قرار دارد یک پایگاه داده به قسمت های مختلفی تقسیم بندی می شود از جمله این تقسیم بندی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

*
۱)طرح ۲)پیکربندی ۳)حوزه بافت نام گزاری
حوزه بافت نام گزاری شامل قسمت های دیگری در مورد اطلاعات مخصوص کاربران،گروه ها،سیستم ها و قسمت کوچکی به نام global catalog می باشد.در مورد global catalogدر مقله های بعد به طور کامل بحث می کنیم.

*
۲٫Domain controllers (DCS): این قسمت یکی از زیر شاخه های مهم اکتیو دایرکتوری می باشد،در این قسمت اطلاعات مربوط به گزینه قبل کپی می شود و شامل اطلاعاتی در مورد دامنه نیز می باشد .

*
۳٫Domain: یکی از قسمت های شاخص که وجود آن لازم می باشد دامنه یک قسمت خاص است که اطلاعات مهم و ضروری را در خود قرار می دهد،این اطلاعات ضروری برای کاربران،سیستم ها و گروه ها می باشد. وظیفه دوم دامنه تعیین سیاست ها رمز نگاری می باشد .

*
۴٫Forest: جنگل شامل یک یا چند اکتیو دایرکتوری در یک قسمت می باشد،به اولین اکتیو دایرکتوری که در یک جنگل نصب می شود root domain گفته می شود. این اکتیو دایرکتوری دسترسی کامل به کل زیر شاخه های خود دارد و این اکتیودایرکتوری قادر به مدیریت تمام شاخه های می باشد .

*
جنگل دارای مرز های امنیتی می باشد . این دسته از مرز های امنیتی تعیینحدود مرز های دامنه یا جنگل را مشخص می نماید .
۵٫Tree:در صورت که به طور مثال دو حوضه با نام ها یمختلف که عضو یک جنگل هستند و دارای ارتباط مستقیم یمب اشند . به این دسنته از ان ها درخت می گویند .

*
۶٫Functional level: به قابلیت های موجود در یک دامنه که سطح دسترسی افراد را به خودشان و به کل جنگل مشخص مشخص مشخص می کنند .

*
۷٫Organizational units: تمام قسمت ها یا اشیاء می توانند در بسته هایی به صورت جدا قرار بگیرند،شما می توانید به این قسمت ها کاربران،کامپیوتر،گروه ها را نیز اضافه نمایید و بر روی تمام این قسمت ها به صورت کامل سیاست هایی را پیاده سازی نمایید .

*
۸٫Sites:یک طرح از کل شبکه را به ما می دهد . در این رابطه به صورت عملی در مقاله های بعد بحث می کنیم .

پایان مبحث کامپوننت های اکتیودایرکتوری

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !