نحوه ایجاد کاربران در یک group

در این قسمت قصد داریم شما را با جا به جا کردن کاربران در گروه مورد نظر در ou اموزش دهیم امیدوارم این اموزش مفید باشد،در مقاله گذشته ما نحوه ایجاد یک groupدر یک ou را به شما اموزش دادیم،در این مقاله می خواهیم نحوه ایجاد کاربران در یک group را بیان نماییم در تصویر زیر کاربرانی هستند که به ou اضافه شده اند اما ما می خواهیم ان ها را عضو groupنماییم.

*

۱
*

در مرحله اول:
در این مرحله کابران مورد نظر خود را که می شناسیم را بر اساس اسم ان ها را با هم انتخاب می کنیم و ما کلیک راست بر قسمت های انتخاب شده به قسمت addto a groupمی رویم . قبل از رفتن به ان مورد ها یبعدی را نیز توزیح می دهم .
در مورد دوم این امکان را به شما می دهد که بتوانید به راحتی تمام Userهای مورد نظر را در حالت غیر فعال در بیاورید . این کار می تواند به دلایل متفاوت صورت گیرد .
در مورد سوم برای فعال کردن کاربران مورد استفاده قرار می گیرد .در مورد چهارم نیر برای جا به جای کاربر به جای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

*

۲

*

در مرحله دوم:
پس از انتخاب گزینه اول شما را به یک پنجره راهنمایی میکند . در این پنجره شما می توانید به راحتی با وارد کردن نام گروه مورد نظر خود و اجازه جستوجو کردن .سیستم دنبال اسم گروه مورد نظر می گردد .در این مثال گروه مورد نظر ما ops usersان را در قسمت نام وارد می کنیم .پس از جستوجو به علت اینکه ما می دانیم گروه مورد نظر وجود دارد دنبال ان به صورت اختصاصی نمی گردیم و بر روی okکلیک می نماییم .

*

۳

*

در مرحله سوم:
پس از تایید این مرحله شما به مرحله بعد می روید که یک پیام می باشد که از شما می پرسد که ایا می خواهید این تغییرات اعمال شود یا خیر که اینجا شما پیام را تایید می کنید. تایید پیام به معنی قبول کردن تغییرات می باشد .

*

۴

*

شما می توانید با راه دیگر نیز به این خروجی برسید با انتخاب یک userو کشیدن و قرار دادن ان در گروه مورد نظر نیز صورت می گیرد در این حالت بهتر است . در مواقعی باشد که ما تعداد userکمی را بخواهیم جا به جا کنیم مفید است . اما در مواقعی که بخواهیم هزاران نفر را جا به جا کنیم مفید نیست .

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !