DNS

پیش از ارائه ویندوز سرور ۲۰۰۸ بسیاری از شبکه های مایکروسافتی از یک وینس (WINS) سرور در محیط شبکه استفاده می کردند. WINSیک روش تبدیل نام مشابه DNSاست که از پروتکل نت بایوس روی TCP/IPکه NetBTهم گفته می شود استفاده می کند. این پروتکل بیشتر در سیستم عامل های قدیمی رایج بود. مشابه Windows 95/98 and Windows NT 4.0. اما همانطوری که می دانید در پروتکل IPv6دگر از این دو پشتیبانی نمی شود .

برای کمک کردن مهاجرت به DNSدر خصوص تمام تبدیل نام ها در ویندوز سرور ۲۰۰۸ قسمتی حیاتی طراحی شده که به نام GlobalNames Zoneو یا GNZاست. برخی مدیران شبکه به سختی می خواهند تا یک نام تک قسمتی ثابت مشابه WINSداشته باشند. مثلا این اسم می تواند به یک سرور پر استفاده در یک شرکت بزرگ تعلق بگیرد که یک IPثابت (Static) دارد.در واقع GNZطراحی شده تا بتواند رکوردهای چنین سرور هایی را شامل شود.

GNZکمکی برای مهاجرت به DNSاست اما چیزی نیست که ارزش جایگزینی با WINSرا داشته باشد چرا که در WINSبه صورت داینامیک ثبت رکورد ها اتفاق می افتد اما در خصوص GNZچنین نیست. یعنی در GNZپس از نصب DNSباید مدیران شبکه به صورت دستی به اضافه کردن، ویرایش کردن و یا در صورت نیاز حذف کردن رکورد ها بپردازند که این باعث می شود هیچ مدیر شبکه ای به عدم مهاجرت به DNSفکر نکند. در هر حال به صورت کلی DNSبسیار بهتر، ایمن تر و قابل اطمینان تر از WINSاست. پس عدم مهاجرت سنتی نگری بین عده اندکی بیش نیست.

پسوند DNS( یا DNS suffix) مناسب بر اساس انکه کلاینت عضو چه دامینی است اعمال می شود. البته می شود با استفاده از تنظیمات TCP/IPو یا GroupPolicyنیز پسوند اعمال کرد.

سیستم عامل های جدید مایکروسافت همانند ویندوز ویستا، سرور ۲۰۰۸ و ویندوز ۷ می توانند از یک متد تبدیل نام جدید به نام Link-Local Multicast Name Resolution(به اختصار LLMN R) نیز استفاده کنند.( همچنین multicast DNSیا mDNSنیز گفته می شود) با این متد جدید می توان نام کامپیوتر هایی را که در همان سگمنت (segment) هستند را در زمانی که DNSسرور در دسترس نیست تبدیل کرد. برای مثال در سناریویی که روتر(Router) میان یک زیر شبکه و زیر شبکه ای که در ان DNSسرور وجود دارد خراب شود، یک کامپیوتر می تواند نام کامپیوتر هایی که در همان زیرشبکه هستند را تبدیل کند. این ویژگی بسیار مهم است.

به صورت پیش فرض یک DNS Severابتدا تلاش می کند تا جواب یک پرسش(query) را از روی اطلاعات Local Zoneبدهد و سپس به GNZمراجعه می کند

برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم