Routing Protocol

Distance Vector
در این پروتکل بهترین مسیر بر اساس مسافت تعیین می شوند. با عبور از هر روتر در مسیر Hop که همان معیار انتخاب بهترین مسیر است یک عدد افزایش می یابد . در نهایت مسیری که تعداد Hop  کمتری دارد به عنوان بهترین مسیر انتخاب می شود.
یکی از ویژگی های این پروتکل این است که تمامی اطلاعات موجود در جدول روتینگ ( اطلاعات موجود در این جدول مربوط به همسایگانی است که مستقیم با روتر اتصال دارند) را به روتر همسایه ارسال می کند .
1-Rumor  ( روتینگ مبتنی بر شایعه) یکی از اصطلاحات مطرح در این پروتکل است به این معنی که هر روتر اطلاعات جداول خود را با اطلاعات دریافتی از روتر همسایه و اطلاعات موجود کامل و مسیریابی را انجام میدهد.
مانند پروتکل های مسیریابی RIP , IGRP
2-  Link State
در این پروتکل هر روتر سه جدول جداگانه ایجاد می نماید.
جدول اول: ‌اطلاعات مربوط به همسایگانی که مستقیم به روتر متصل شده اند را نگهداری می کند.
جدول دوم: این جدول حاوی توپولوژی تمامی شبکه است.
جدول سوم:  اطلاعات روتینگ را نگهداری میکند.
در این پروتکل  هر روتر اطلاعات بیشتری را از محیط اطراف خود ذخیره و نگهداری میکند و در زمان ارسال به هنگام  اطلاعات مربوط به لینک های ارتباطی خود با سایر روترهای شبکه را ارسال می کند.
مانند پروتکل های مسیریابی  OSPF
3-  Hybrid
ترکیبی از دو پروتکل Distance Vector , Link State  .
مانند پروتکل های مسیریابی   EIGRP

 

1,037
۰
۹ آذر ۹۲

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم