انجام پروژه ویپ و تلفن گویا آموزش تخصصی ویپ و الستیکس تدریس خصوصی سیسکو مایکروسافت elastix

تصویر ثابت

نحوه راه اندازی دیتاسنتر – قسمت دوم

دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳

يازهاي يک مرکز داده : دايناميک بودن ؛کاريي؛در دسترس بودن نرم افزار VMware Infrastructure به صورت گسترده اي به منظور بهينه کردن و مديريت کل محوطه استاندارد صنعتي IT به کمک تکنيکهاي مجازي سازي و کنترلي از طريق desktop براي کل مرکزداده به کار مي رود.تا کنون 20000 شرکت بزرگ و کوچک براي مرکزداده هاي […]

نحوه راه اندازی دیتاسنتر – قسمت اول

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳

تقسيم بندي داخلي فضاي مرکز داده ساختمان يک مرکز داده ار نظر كاربردي داراي قسمتهاي مختلفي مي باشد ، در يک مرکز داده علاوه بر تجهيزاتي که هدف اصلي مرکز داده نصب و بهره برداري ازآنها در مرکز مي باشد ، تجهيزات و ملزومات ديگري نيز به منظور تسهيل ويا تامين عملكرد سيستمها نصب ميگردداز […]