انجام پروژه ویپ و تلفن گویا آموزش تخصصی ویپ و الستیکس تدریس خصوصی سیسکو مایکروسافت elastix

تصویر ثابت

تکنیک های تشخیص هویت وایرلس

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳

در استاندارد 802.11 دو متد برای تشخیص هویت کاربران وایرلس به یک نقطه دسترسی یا همان اکسس پوینت وجود دارد .سیستم باز (Open System) و تشخیص هویت کلید اشتراکی سیستم باز (Open System) که هیچ نوع مکانیزم امنیتی را برای کاربر ایجاد نمی کند و فقط یک اتصال ساده به سیستم را برقرار می کند […]