انجام پروژه ویپ و تلفن گویا آموزش تخصصی ویپ و الستیکس تدریس خصوصی سیسکو مایکروسافت elastix

تصویر ثابت

DHCP

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲

DHCPمخفف عبارت Dynamic Host Configuration Protocolاست که با نصب این سرویس بر روی یک Serverمی توانیم در ان یک محدوده ادرسIP تعریف نموده و از ان بخواهیم تا به کلاینت هایی که IPانها به صورت اتوماتیک تنظیم شده است IPاختصاص دهد.(تمامی کاربران اینترنت به صورت اتوماتیک IPدریافت می کنند.) چگونگی کارکرد یکDHCP: زمانیکه یک کاربر کامپیوتر […]