آشنايي با تنظيمات مهم صندوق هاي پستي در 2010 Exchange

با كليك راست بر روي هر صندوق پستي تعريف شده و انتخاب گزينه properties مي توان تنظيمات مربوطه

را تغيير داد. در صفحه ي خواص صندوق پستي يك كاربر، چند نكته ي مهم ذيل وجود دارند كه در ادامه به صورت

سؤال و جواب هاي متداول مرور خواهند شد:

  • آيا مي خواهيد يك كاربر در ليست آدرس هاي ايميل براي مثال در  Outlook ظاهر نشود؟ در اين حالت گزينه Hide from exchange address list را انتخاب كنيد.

145

  • آيا مي خواهيد به يكي از كاربران بيشتر يا حتي كمتر از سهميه بندي پيش فرض مقرر شده براي كليه اعضاي  سازمان، اختياراتي را نسبت دهيد؟ براي انجام اينكار مي توان تنظيمات storage quotasرا ويرايش كرد.

146

  • آيا مي خواهيد تحركات مشكوك يكي از كاربران را تحت نظر قرار دهيد؟ آيا شخصي در سازمان شما به مسافرت رفته است و مي خواهيد كليه ايميل هاي دريافتي او به صورت موقت به شخص ديگري براي مثال جانشين او رونوشت شوند؟ براي اين منظور به گزينه delivery option برگه  mail flow settings مراجعه كنيد و تنظيمات مربوط به قسمت  forward to را تكميل نماييد.

147

*

148

  • آيا نياز است تا منشي بخش شما از طرف مدير بخش ايميلهاي خاصي را ارسال كند؟ براي اين منظور در  گزينه delivery options برگه mail flow settings  صندوق پست الكترونيكي مدير بخش، نام كاربري او را اضافه نمائيد و اين مجوز را به او اعطا كنيد.
  • آيا يكي از كاربران سازمان شما علاقه وافري به ارسال ايميل به كل افراد سازمان دارد؟ براي اين منظور در گزينه ي delivery options  برگه  mail flow settings  حداكثر تعداد افراد مجازي را كه اين ، شخص مي تواند در هر بار ارسال ايميل انتخاب نمايد توسط قسمت Recipients limits محدود و مشخص نمائيد.
  • آيا نياز است تا كاربري را در شبكه به ارسال ايميل به عده اي خاص محدود كرد؟ براي اعمال اين سياست به گزينه message delivery restrictions برگه  mail flow settingsمراجعه نمائيد.

149

  • آيا نياز است تا دسترسي Outlook web access  از شخصي گرفته شود؟ براي اين منظور به برگه Mailbox features مراجعه كنيد.

154

  • آيا نياز است تا آدرس SMTP خاصي را براي يكي از كاربران مطابق ايميل هاي تعريف شده در برنامه هاي اتوماسيون اداري، تعريف كرد؟ براي اعمال اين تغيير به برگه E-mail addressesرجوع نمائيد. حتي اگر آدرس ايميل دومي در اينجا اضافه شود، ايميل هاي ارسالي به هر كدام از دو آدرس SMTP تنظيم شده، به كاربر مورد نظر ارسال خواهند شد.

 150

 

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم