آموزش CCNA قسمت دوم

منظور از Loop چیست؟ با توجه به ترکیب بندی سوئیچ ها اگر یک بسته در سوئیچ مرتبا یک مسیر را مانند شکل طی کند یک  loop یا حلقه ایجاد می شود.

*

*

Loop   در سوئیچ

با توجه به ترکیب بندی سوئیچ ها در شکل بالا اگر یک بسته در سوئیچ مرتبا یک مسیر را مانند شکل طی کند یک  loop یا حلقه ایجاد می شود.

از آنجایی که در سوئیچ های لایه ۲ نمی توان timer هایی برای از بین بردن بسته استفاده کرد این بسته در شبکه از بین نمی رود و پهنای باند شبکه را کاهش می دهد. احتمال collision هم افزایش می یابد و در نتیجه شبکه performance  یا کارایی خود را از دست می دهد.

برای جلوگیری از ایجاد loop در سوئیچ از پروتکل STP استفاده می شود. Stp مخفف spanning tree protocol است. با استفاده از این پروتکل بهترین مسیر برای رسیدن به نود مقصد انتخاب می شود و از مسیر هایی که به loop ختم نمی شوند یا مسیر طولانی تری هستند استفاده نمی شود. در حقیقت پورتی که باعث ایجاد loop می شود block یا بلوکه می شود.

*

*

در پروتکل stp از بسته ای کوچک به نام BPDU که مخفف Bridge Protocol Data Unit است استفاده می شود. این بسته ها وقتی یک سوئیچ به سوئیچ دیگر متصل می شود بین سوئیچ ها رد و بدل می شوند. این بسته ها شامل شماره آیدی سوئیچ، پورت، آدرس مک و شماره هزینه یا cost هستند.

استاندارد این پروتکل در IEEE برابر IEEE 802.id می باشد.

ساختار بسته Bpdu

یک بسته bpdu از فیلد های زیر تشکیل شده است:

*

Bridge id (Root Bridge

Mac Sender Bridge

Root Patch Cost

Port id (Sender Port

*

اما گزینه های بالا چی هستند؟

*

Bridge id چیست؟

هر سوئیچ یک شماره آیدی دارد. سوئیچی که کمترین مقدار را داشته باشد ملاکی است برای انتخاب سوئیچ اصلی یا Root Switch

*

Mac Sender Bridge  چیست؟

هر سوئیچ یک آدرس مک دارد.

*

Root Patch Cost چیست؟

هر سوئیچ بنا بر سرعت پورت خود دارای عددی است که Cost یا هزینه نام دارد. سوئیچی که کمترین هزینه را داشته باشد ملاکی است برای سوئیچ اصلی بودن.

*

پورتی با سرعت ۱۰ Mbps برابر Cost ی با مقدار ۱۰۰ است.

پورتی با سرعت ۱۰۰ Mbps برابر Cost ی با مقدار ۱۹ است.

پورتی با سرعت ۱ Gbps برابر Cost ی با مقدار ۴ است.

پورتی با سرعت ۱۰ Gbps برابر Cost ی با مقدار ۲ است.

*

Port id یعنی چی؟

برابر شماره پورت سوئیچ است.

*

روش کار STP

Stp  تصمیم می گیرد که کدام پورت (لینک) سوئیچ در حالت forward باشد یا در حالت Block باشد. Stp یک الگوریتم مشخص برای این کار دارد. فرض کنید چندین سوئیچ به سوئیچ x متصل باشند و همه سوئیچ ها به یک سوئیچ اصلی (Root Switch) وصل باشند.

سوئیچ اصلی در شبکه (Root Switch) شناسایی می شود و تمام پورت های آن در حالت Forward قرار می گیرند.

اگر چند سوئیچ به سوئیچ x متصل باشند، سوئیچ x تنها پورتی را در حالتForward  قرار می دهد که کمترین فاصله و هزینه را تا Root Switch داشته باشد.

وقتی یک سوئیچ جدید به سوئیچ های دیگری وصل می شود یک بسته bpdu از سوئیچ جدید به سوئیچ یا سوئیچ هایی که به آن لینک دارد ارسال می شود. شماره سوئیچ و هزینه آن مورد بررسی قرار می گیرد. سوئیچی که دارای شماره کمتر و هزینه کمتری باشد توسط سوئیچ های دیگر تبلیغ می شوند. سوئیچی که شماره آیدی و هزینه کمتری را داشته باشد آنگاه آن پورت یا لینک اتصال در حالت Forward قرار می گیرد.

مشخص است که اگر تعداد سوئیچ ها در یک شبکه زیاد باشد آنگاه تعداد مسیر های انتخابی بین دو نود بسیار است. اما مسیر هایی بین سوئیچ ها انتخاب می شود که کمترین هزینه و شماره را داشته باشد. بنابراین پورت ها یا لینک هایی که معیار های لازم را نداشته باشند به حالت Block می روند و بلوکه می شوند.

*

*

برای مثال در شکل بالا سوئیچ قرمز برای اتصال به سوئیچ آبی می تواند یکی از دو مسیر ۱ یا ۲ را انتخاب کند. یک سری بسته bpdu بین سوئیچ ها رد و بدل می شود. اگر سوئیچ آبی درای شماره مشخصه و هزینه کمتری نسبت به سوئیچ سبز باشد آنگاه مسیر ۱ انتخاب می شود. پورت هایی که در مسیر ۱ قرار دارند به حالت Forward در می آیند. پورت هایی که به مسیر ۲ مرتبط هستند بلوکه می شوند. این روند ادامه پیدا می کند.

*

Vlan  چیست؟

Vlan که مخفف Virtual lan است یک شبکه مجازی است که روی سوئیچ ایجاد می شود. بدین ترتیب یک شبکه مجازی ایجاد می شود که عضو یک Broadcast Domain هستند.

برای مثال دو Vlan1 و Vlan2 روی یک سوئیچ ایجاد می کنیم. تعدادی از پورت ها (اینترفیس) را به Vlan1 و تعدادی را هم به Vlan2 اختصاص می دهیم. هر کدام از Vlan ها یک Broadcast Domain جداگانه دارند.

*

*

مزایای Vlan

شامل موارد زیر است :

*

Many Broadcast Domain

High Security

*

با وجود Vlan می توان شبکه هایی ایجاد کرد که Broadcast Domain جداگانه دارند. با این کار پهنای باند شبکه افزایش می یابد و در نتیجه شبکه  Performance یا کارایی بالاتری دارد.

با وجود Vlan شبکه ها از امنیت بالاتری برخوردار می شوند. شبکه هایی که اطلاعات حساس تری دارند و نیاز به امنیت بیشتری دارند را از دسترس عموم خارج می کنیم.

*

حالات مختلف در Vlan

شامل موارد زیر است:

حالتی را در نظر بگیرید که یک سوئیچ داریم با یک یا چند  Vlan

حالتی را در نظر بگیرید که دو سوئیچ داریم،سوئیچ ها بهم اتصال دارند. روی هر سوئیچ یک سری Vlan وجود دارد. در سوئیچ ۱ یک vlan با نام vlan3 داریم و در سوئیچ ۲ با همین نام یک vlan3 دیگر داریم. یعنی روی دو سوئیچ vlan های مشابه داریم(Trunk).

حالت اول که مورد خاصی ندارد.

حالت دوم مانند شکل زیر است.

*

*

در این شکل به بررسی پروتکل vtp که مخفف vlan trunking protocol است می پردازیم. سوئیچ ها از این پروتکل برای اطلاع رسانی از ترکیب vlan ها استفاده می کنند

در شکل بالا دو سوئیچ داریم. روی سوئیچ IT دو vlan با نام های vlan2 و vlan3 داریم. روی سوئیچ فیزیک فقط یک  vlan3 داریم. خوب در اینجا اگر بسته ای بصورت broadcast در vlan3 (آبی رنگ) در سوئیچ IT منتشر شود این بسته باید روی شبکه vlan3 در سوئیچ فیزیک هم قابل انتشار باشد.

برای اینکه ارتباط بین vlan3 مشابه در هر دو سوئیچ برقرار شود احتیاج به یک لینک به نام Trunk دارند.

کار به اینصورت انجام می شود که بسته broadcast ایجاد شده در vlan3 در سوئیچ IT به پورت های trunk روی این سوئیچ هم فرستاده می شود. وقتی Frame آماده شد سوئیچ IT یک Header به آن اضافه می کند. در این سرآیند یک برچسب به نام Tagging Trunk به فریم اضافه می شود. این برچسب نام vlan3 را دارد. فریم آماده شده روی لینک ترانک فرستاده می شود سپس در سوئیچ فیزیک نام برچسب برداشته می شود و سوئیچ متوجه می شود که بسته Broadcast متعلق به Vlan3 است. سوئیچ فیزیک در بین Vlan های خود نام Vlan3 را جستجو می کند اگر وجود داشت بسته را به این شبکه ارسال می کند.

*

الگوی طراحی شبکه

در طراحی یک شبکه، سوئیچ های موجود در سه لایه قرار می گیرند:

*

Access layer

Distribution layer

Core layer

*

*

*

لایه Access لایه ای است که تمام End-User های شبکه به آن وصل می شوند. در شکل بالا تمام کامپیوتر ها به سوئیچ های Access متصل شده اند. در شکل بالا سوئیچ های Access هر کدام با Uplink به سوئیچ    Distribution وصل شده اند. هر سوئیچ access دو uplink دارد. دلیل این کار این است که اگر برای یک uplink مشکلی ایجاد شد اتصال همچنان برقرار باشد.

سوئیچ های لایه Distribution سوئیچ های قدرتمند تری هستند. ای سوئیچ ها ارتباط بین سوئیچ های access و core را برقرار می کنند. این سوئیچ ها به نسبت سوئیچ های access باید قدرت پردازشگری بالایی و performance یا کارایی بالاتری داشته باشند.

سوئیچ های لایه core سوئیچ های بسیار قدرتمندی هستند. Performance بالاتری دارند. سوئیچ های لایه distribution به این سوئیچ ها متصل می شوند.

*

استاندارد کابل ها

*

*

*

*

نکات

۱- برای uplink بین دو سوئیچ از فیبر نوری که پهنای باند بیشتری دارد استفاده می شود.

۲- برای آنالیز شبکه از دستگاه های network analyser استفاده می کنند.

۳- کابل های stp یا shield دار در گذشته استفاده می شده است. مثلا در جاهایی که کابل از کنار مولد جریان برق مثل ژنراتور و … رد می شده است کابل های شبکه را شیلد دار استفاده می کردند که مقدار نویز کمتر می شد. یا اگر کابل از کنار مهتابی رد می شد آن را شیلد دار می کردند.

۴- کابل coaxial در آنتن های ماهواره و آنتن های معمولی استفاده می شود. برد مسافت برای این کابل ها باید استاندارد باشد و به ازای متراژ بالاتر از استاندارد کارایی کابل پایین می آید. برای مثال در نصب آنتن های مرکزی وایرلس فاصله استاندارد باید رعایت شود. معمولا برای رسانایی بیشتر و کارایی بالاتر کابل هسته مسی مرکزی را از آلیاژ طلا که رساناتر است می سازند.

۵- کابل های زوج تابیده به خاطر خنثی کردن میدان های مغناطیسی همدیگر بصورت زوج تابیده هستند.

۶- ترکیب بندی رنگ های استاندارد T568A و T568B به این خاطر است که کارشناسان تست کرده اند که این ترکیب رنگ کارایی و Performance بهتری دارد.

پیشنهاد سیسکو برای دوره ccna

استفاده از سوئیچ ۲۹۶۰ در لایه access است.

*

*

سیستم عامل های بکار رفته در سوئیچ سیسکو:

*

 IOS که مخفف Internetwork Operating system

 Cat OS که مخفف Catalyst Operating system

*

سیستم عامل IOS یک سیستم عامل درختی است یعنی کد های آن حالت درختی دارد مثل فایل سیستم های لینوکس. این سیستم عامل کاربرد بیشتری دارد.

سیستم عامل Cat OS یک سیستم عامل Flat یا خطی است.

*

به روزترین سوئیچ سیسکو

سوئیچ  GSR 12000

*

*

این سوئیچ درون یک بدنه یا قاب قرار می گیرد. سپس slot بندی می شود و سپس ماژول های سوئیچ درون اسلات ها قرار می گیرند. برای نامگذاری Hostname این سوئیچ ها ابتدا شماره ماژول سپس شماره اسلات و در آخر هم شماره اینترفیس یا نام آن به کار می رود. این سوئیچ در لایه Core استفاده می شود.

*

رایج ترین سوئیچ سیسکو

سوئیچ ۶۵۰۹

*

*

سوئیچ ۶۵۰۹ یک سوئیچ رایج در امور مخابراتی است. این سوئیچ در لایه Core قرار دارد.

*

چراغ ها و LED سوئیچ :

Syst

چراغ سیستم همان چراغ پاور سیستم است.

RPS

چراغ مربوط به برق اضطراری یا باتری (ups) می باشد. اگر برق شهری قطع شده و برق ups فعال شود این چراغ روشن می شود. سوئیچ ۲۹۶۰ محل اتصال کابل ups را ندارد و لی این چراغ را در سوئیچ ۲۹۵۰ می بینیم.

Stat

سیستم عامل کاملا لود شده است. در حالت نرمال سبز می شود.

Utils

ترافیک و لود و بار روی سوئیچ را نشان می دهد.

Duplx

دو حالت دارد.

اگر سبز بود یعنی Full Duplex کار می کند.

اگر سبز نبود یعنی Half Duplex کار می کند.

Speed

سه حالت دارد.

اگر off بود یعنی پورتی با سرعت ۱۰Mbps

اگر سبز ثابت بود یعنی پورتی با سرعت ۱۰۰Mbps

اگر سبز چشمک زن بود یعنی پورتی با سرعت ۱Gbps

 

پایان قسمت دوم آموزش CCNA

موفق باشید

1,441
۱ دیدگاه
۱۴ دی ۹۵

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !

دیدگاه کاربران

  • امیرحسین دیوسالار
    آذر ۳, ۱۳۹۶

    سلام من سوال داشتم درباره ی یه سناریو از ccna میشه جوابمو بدید؟ باید کجا سوالموبپرسم