انتقال تماس به اپراتور در الستیکس

انتقال تماس به اپراتور در الستیکس

یکی از رایجترین نحوه های پاسخ گویی در IVR اعلام داخلی های لازم جهت تماس کاربران و اعلام انتظار برای ارتباط با اپراتور است.

شما به عنوان ادمین سرو الستیکس زمانی که در حال تعریف کردن IVR هستید میتوانید برای کاربر مشخص کنید که به ازای ورود هر عدد سرور تماس را به چه وضعیتی منتقل کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

100

همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید در سرور مورد نظر ما به ازای اعداد اعمال خاصی مشخص شده است. بعضی از تماسها به داخلی مشخصی متصل شده اند، بعضی به گروه و بعضی به IVR دیگری هدایت شده اند.

حال تنظیم وضعیت سرور در ازای انتظار برای تماس با اپراتور. در این حالت شما میتوانید از حروف استفاده فرمایید.

حرف t به معنای اتمام زمان مجاز برای کاربر جهت وارد کردن داخلی

حرف i جهت مشخص شدن وضعیت کاربر به ازای وارد کردن داخلی نامعتبر

چنانچه شما مانند تصویر زیر از حرف T استفاده نمایید به این معنی است که پس از گذشت زمان معین سرور به صورت اتوماتیک به داخلی مورد نظر  شما متصل شود ( این عمل دقیقا همان انتظار کاربر برای ارتباط با اپراتور است). دقیقا با همین تنظیمات چنانچه از حرف i  استفاده کنید به این معنی است که برای تماس گیرنده وضعیتی را مشخص کرده اید که در ازای وارد کردن داخلی اشتباه به وضعیت مورد نظر شما ( مثلا اپراتور) متصل شود.

101

با آرزوی موفقیت

921
۰
۲۵ فروردین ۹۴

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم