انتقال تماس های ورودی به صف در الستیکس 2

همانطور دوستان عزبز اطلاع دارن ring strategy در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار میگیرد

اول بخشی که هدف ما انتقال یا divert کردن تماسها میباشد که در قسمت اول این مقاله به صورت کامل توضیح دادم

اما قسمت دوم در مبحث صف ها (queue) میباشد که به صورت مجزا در این قسمت توضیح خواهم داد

Ringall :

در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند

Leastrecent :

شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم هر کدام که تماس کمتری اخیرا داشته ابتدا تماس با ان شماره برقرار میشود در صورت عدم جواب بفیه داخلیها زنگ میخورند با توجه به تعداد تماسی که اخیرا داشته اند

Fewestcalls :

این حالت تقریبا شبیه حالت قبل میباشد اما برای تشخیص تعداد تماسهای برقرار شده کل بازه زمانی ممکن را در نظر میگیرد و مثل حالت قبل مخصوص زمان اخیر (کوتاه ) نمی باشد

Random :

در این حالت تماسها برقرا شده به صورت بی نظم یا random برقرار شده و از قانون خاصی پیروی نمیکنند

Rrmemory :

این حالت از قانون round robin استفاده میکند یعنی همون چرخش تماسها به عبارت دیگر اگر در لیست من به ترتیب داخلیهای 100-200-300 قرار داده باشم ابتدا تماس با 100 برقرار میشود سپس با 200 و در نهایت با 300 و حالت بعدی شماره 100 یعنی به صورت یک حلقه به حالت اول بر میگردد و در این حالت اگر در لیست یکی از داخلیها تماس برای ان برقرار شد مثلا 200 برای تماس بعدی به داخلی 300 تماس وصل میشود یعنی همان چرخش تماسها

Linear :

این حالت تقریبا شبیه به حالت قبل است با این تفاوت به جای حلقه ای و چرخشی بودن تماسهای وارد شده به صورت خطی میباشد به عبارت دیگر در حالت قبل تماسها به صورت چرخشی وصل میشدن اما در این حالت تماسهای بعدی هر بارکه میخواهند وصل شوند اول به ابتدا ی صف رجوع میکنند و اگر در دسترس نبود به داخلی بعدی تماس برقرار میشود
خوب نتیجه میگیرم در این مثال که نفر اول صف 100 میباشد از بقیه دیگر داخلیها بیشتر تماس با ان برقرار میشود

Wrandom :

در این حالت اگر در لیست دقت کرده باشید هنگامی که با گزینه extension quick pick دا خلی ما اضافه میکنیم یک مقداری به صورت زیر به داخلی اضافه میشود مثلا من داخلی 100 رو اگر اضلفه کنم به صورت زیر در میاد
100,0
مشاهده میکنید به صورت خودکار عدد 0 را به انتهای ان اضافه کرد . در واقع این صفر همان وزن اون داخلی میباشد
ما میتوانیم این عدد صفر را به صورت دلخواه عوض کنیم
در این رینگ استرتژیک تماسها ابتدا به داخلی برقرار میشود که وزن کمتری دارد یعنی اولویت برقراری تماسها با کم بودن همون عددی ایست که در جلوی داخلی ما( که در اینجا صفر میباشد) اضافه شده است

928
۰
۲۹ اردیبهشت ۹۳
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم