برچسب گذاري در MPLS

MPLS از مسير يابي استاندارد و IP و همچنين از الگوريتم جابه جايي بر چسب براي هدايت بسته ها استفاده مي کند.چنانچه پروتکل لايه دوم داراي فيلد بر چسب باشد مانند فيلدهاي VPI/VCI , DLCI , ATM , Frame Relay از همان فيلد براي اختصاص فيلد برچسب MPLS استفاده
مي شود و در غير اين صورت از قسمتي از ناحيه سرآيند بسته هاي MPLS که بين سرآيندهاي لايه دوم و لايه IP قرار دارد ، به عنوان فيلد برچسب استفاده مي شود.اين ناحيه سرآيند ناحيه پر کن نام دارد (Shim Header) هر‌سرآيند شامل فيلد هاي زير است :

MPLS-Lable

  • 20 بيت به عنوان فيلد Label value : در اين فيلد حاوي مقدار واقعي برچسب مي باشد.
  • 3 بيت به عنوان فيلد Traffic Class : به کمک اين سه بيت مي توان نحوه صف بندي و حذف بسته ها در هنگام عبور از سوئيچ هاي شبکه را مشخص نموده .
  • 1 بيت به عنوان فيلد Bottom of Stack Flag : اين بيت نشان دهنده پايان ناحيه پشته برچسب مي باشد.چنانچه اين بيت يک باشد به معني آن است که برچسب جاري آخرين برچسب ناحيه پشته است .

و در نهايت 8 بيت به عنوان فيلد(TTL) Live to Time :اين فيلد نشان دهنده مدت زمان حيات بسته است. در صورت گذشت اين زمان بسته از بين مي رود.

1,019
۱ دیدگاه
۲۲ بهمن ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم