خروجی اکسل از داخلی ها در الستیکس

یکی از تنظیماتی که شما باید در الستیکس انجام دهید تعریف خطوط داخلی یا Extension  است. چنانچه شما در مرکزی مشغول هستید که تعداد داخلی های تعریف شده زیاد است کمی کار شما مشکل می شود یا اگر بخواهید همین تعداد داخلی را در سرور دیگری تعریف کنید باز کمی کار شما مشکل است.

برای حل این مشکل سرور الستیکس امکانی را به شما میدهد که شما میتوانید مشخصات کاربران خود را درفایل اکسل نوشته و فایل را روی سرور Import کنید و یا چنانچه شما سرور با تعداد زیادی داخلی تعریف شده دارید میتوانید از همین مسیر فایل اکسلی شامل تمامی داخلی ها Export کنید.

مراحل کار برای ورود لیست کاربران به سرور با استفاده از فایل اکسل:
در مرحله اول بهتر است شما روی سرور یک داخلی تعریف کنید و از سرور فایل خروجی اکسل بابت همان یک کاربر بگیرید. یکی از مزایای این کار این است که شما فایلی دارید با ستونهای تعریف شده حال تنها لازم است شما در این فایل در هر ستر اطلاعات لازم به هر کاربر را اضافه کنید و فایل را مجدد روی سرور Upload کنید.

حال برای گرفتن و upload فایل از سرور شما تنها لازم است از مسیر زیر استفاده کنید.

خروجی-اکسل-الستیکس

با استفاده از این مسیر شما میتوانید یک فایل اکسل با سر فصل های مانند عکس زیر بدست بیاورید.

فایل1-اکسل

با استفاده از این فایل میتوانید داخلی ها را به صورت دسته ای تعریف کنید .

با آرزوی موفقیت

914
۰
۱۵ اردیبهشت ۹۳
برچسب ها :

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !