Backup Exec درباره نصب

براي نصب اين نرم افزار چندين روش وجود دارد . شما ميتوانيد بر اساس ليست زير عمل کنيد:

–          ميتوان از Installation Wizard استفاده کرد که شما را براي مراحل نصب نرم افزار راهنمايي ميکند.

–          استفاده ازخط فرمان (Command Line‌) که Silent Mode Installation‌ ناميده ميشود .اين گزينه در برنامه هاي setup.exe موجود در نرم افزار Backup Exec استفاده ميشوند.

–          استفاده از يک Clone CD Image ، اين روش شما را قادر ميکند که تنظيمات نصب نرم افزارتان را از روي يک کامپيوتر روي يک سي دي کپي کنيد.بعد از اين شما ميتوانيد با استفاده از اين سي دي Backup Exec‌ را روي سرور Additional‌ به همراه تنظيمات مورد نظر نصب کنيد.

شما ميتوانيد نرم افزارBackup Exec‌ را به همراه Option‌ ها روي يک کامپيوتر محلي يا يک کامپيوتر راه دور يا هر دو انها نصب کنيد. علاوه بر اين شما ميتوانيد …..

قبل از نصب :

شما قبل از اينکه نرم افزار را نصب کنيد بايد اعمال زير را انجام دهيد:

–          روي سيستمي که ميخواهيد نرم افزار Backup Exec را نصب کنيد ، ابتدا Backup Exec Environment Check را اجرا کنيد.Environment Check  سيستم مورد نظر را چک ميکند تا از کامل بودن آن اطمينان حاصل کند.اگر Backup Exec‌ مشکلاتي در پيکربندي پيدا کند که بتوانند مراحل نصب را قطع کند و يا مانع از نصب کامل نرم افزار شود ،خطايي را نمايش ميدهد .البته Environment Check در هنگام نصب نرم افزار به صورت اتوماتيک يک بار اجرا ميشود اما ممکن است که شما بخواهيد قبل از نصب نرم افزار يک بار سيستم را چک کنيد.

–          نصب وسائل ذخيره سازي(controller , drives , robotic library) روي Media server .شما ميتوانيد با مراجعه به اسناد موجودي که شامل وسايل ذخيره سازي شما ميشوند اطلاعاتي درباره نصب آنها بدست آوريد در صورت نيازبه اطلاعات بيشتر ميتوانيد از سندهاي موجود در Windows Microsoft  استفاده کنيد.

–          تنظيمات امنيتي و حفاظني سيستمتان را چک کنيد و از اينکه ميتوانند با هم درست کار کنند اطمينان حاصل کنيد.

–          شما ميتوانيد نرم افزار را روي درايوهاي که فشرده يا کد گذاري شده است نصب کنيد اما اگر ميخواهيد از نرم افزار SQL Express Database استفاده کنيد بايد آن را حتما روي درايوي که به صورت unencrypted  و uncompressed‌ باشد نصب کنيد.

–          نام سيستمي که قرار است روي آن نرم افزار Backup Exec‌ نصب شود را چک کنيد .در نام سيستم بايد حتما از کارکترهاي استاندارد استفاده شود .اگر نام سيستم با کارکترهاي استاندارد نباشد ممکن است که هنگام نصب خطايي در اين مورد به شما بدهد

–          از تمام برنامه ها خارج شويد.

محيط تان را قبل از نصب چک کنيد

نرم افزار Symantec Backup Exec محيط ويندوز سرور را براي برنامه هاي که روي سيستم در طول دوره نصب در حال اجرا هستند چک ميکند ودر شرايط زير گزارش ميدهد:

–          اگر سيستم با نيازي به نصب برنامه برخورد کند يک حساب کاربري با سطح دسترسي بالا درخواست ميکند.

–          اگر برنامه ديگري از پورتي که Backup Exec‌استفاده ميکند استفاده کند.

–          اگر نسخه قبلي از نرم افزار نصب باشد.

–          اگر وسايل ذخيره سازي و راه اندازهاي همراه ان به درستي نصب و توسط سيستم عامل شناسايي شده باشند.

–          اگر سيستم با نيازي به نصب گزينه Desktop And Laptop برخورد کند.

در صورت برخورد با هر يک از حالات بالا يکي از گزارشات زير را نمايش مي دهد:

–          Passed

وجود يک ناسازگاري که از نصب کامل نرم افزار جلوگيري ميکند . در مورد سخت افزار ، نتايجي که شامل سخت افزار يا پيکربندي و يا شناسايي ان توسط Backup Exec ‌ باشد.

–          Warning

وجو يک ناسازگاري با نرم افزار اما شما ميتوانيد با وجود اين ناسازگاري به نصب ادامه بدهيد.

–          Failed

وجود يک ناسازگاريي که باعث ميشود شما در نصب تان شکست بخوريد. و شما قبل از نصب درست و کامل نرم افزار بايد به اين مشکل رسيدگي کنيد .

اگر جه قبل از نصب، محيط يک با به صورت اتوماتيک چک ميشود اما ممکن شما بخواهيد که قبل از نصب به صورت دستي محيط را چک کنيد.

مراحل چک کردن محيط قبل از نصب:

1         در CD‌  گزينه Installation را انتخاب کنيد و روي گزينه Start the Backup exec for windows Server Environment Check کليد کنيد.

2         روي گزينه Next  کليد کنيد .

3         کارها را بر اساس زيرانجام دهيد:
–  با گزينه Local Environment Check پيکربندي مربوط به سيستم خودتان Local Computer را ميتوانيد چک کنيد.
–  با گرينه Remote Environment Check‌ نيز ميتوانيد پيکر بندي مربوط به سيستم هاي راه دور Remote Computer را چک کنيد.

4         روي گزينه Next  کليد کنيد.

5         اگر شما در مرحله سوم Remote Environment را چک کرده باشيد……..
نحوه انتخاب نام سيستم از ليست:
– روي گزينه Add Server From List‌ کليد کنيد.
– سيستم مورد نظر را از ليست انتخاب کنيد و روي گزينه Next‌ کليد کنيد.
نحوه اضافه کردن نام سيستم به صورت دستي:
– روي گزينه Add Server Manually کليد کنيد.
– در Domain Field‌ نام Domain‌ را وارد کنيد.
– در Computer Field Name نام سيستم را وارد کنيد.
– روي گزينه OK کليد کنيد.
– Username and password‌ مربوط به سيستم مورد نظر را وارد کنيد.
– روي گزينه OK کليد کنيد.
نحوه پاک کردن نام يک سيستم از ليست اسامي زماني که کامپيوتر محيط اجرا را چک ميکند:
– کامپيوتر را از ليست انتخاب کنيد.
–  گزينه Remove را انتخاب کنيد.

6         نتيجه مربوط به چک کردن محيط را با انتخاب گزينه Save Results To ذخيره کنيد.

7         مکان مربوط به ذخيره کردن اطلاعات را با انتخاب گزينه Change Path‌عوض کرده و محيط مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

8          روي گزينه Finish  کليد کنيد.

درباره سرويس حساب کاربري در Backup Exec

همه سرويسهاي Backup Exec که در Media Server اجرا ميشوند روي حساب کاربري يک کاربر پيکربندي شده اند.شما ميتوانيد اين حساب کاربري را در طول نصب برنامه ايجاد کنيد يا از حسابهاي کاربري موجود خارجي استفاده کنيد.براي ايجاد يک حساب کاربري در طول نصب برنامه بايد نام و پسورد حساب کاربري Administrator‌ مورد نظر را وارد کنيد.
اگر کامپيوتر شما دريک Domain کار ميکند، بايد حساب کاربري Administrator‌ يا حساب کاربريي که جزء گروه Administrator‌ در آن Domain‌ ليست باشد را وارد کنيد و در ليستDomain بايد نام Domain را انتخاب و يا وارد کنيد.
اگر کامپيوتر شما در يک Workgroup کار ميکند، حساب کاربري Administrator‌ يا حساب کاربريي که جزء گروه Administrator در آن سيستم باشد را وارد کنيد و در ليست Domain بايد Computer name راانتخاب و يا وارد کنيد.
حساب کاربري که شما براي اين نرم افزار اختصاص ميدهيد يا يک حساب کاربري جديد است و يا يک حساب کاربريي که از قبل موجود است در هر صورت در هر صورت بايد حقوق زير را به آن اختصاص بدهيد:

–          از هر کاربري معتبر تر باشد و نسبت به ساير کاربران بيشترين دسترسي را به نتايج داشته باشد.

–          ايجاد يک Token object که ميتواند براي دسترسي به هر منبع محلي اي استفاده شود.

–           اجازه ورود به هر سرويس.

–          دارا بودن حقوق Administrative (فراهم کردن حقوق کامل و نامحدود امکانات در کامپيوتر)

–          حقوق مديريت Backup (فراهم کردن حقوق بازيابي و نظارت کردن برفايلها)

–          اجازه ورود به مديريت حسابرسي و امنيتي

شما نميتوانيد اين نرم افزار را روي ويندوز سرور /2003/2008/XP با حساب کاربري اي که پسورد ندارد نصب کنيد مگر اينکه ويندوز شما پيکربندي شده وبه آن اجازه داده شده باشد.اگر که شما براي انجام اين کار تلاش کنيد سيستم زمان ايجاد سرويس Backup Exec‌ براي شما خطايي را نمايش ميدهد.
شما ميتوانبد در اين زمان يک پسورد اشتباه وارد کنيد .
در اين زمان شما توانسته ايد و اجازه داده ايد با وجود خالي بودن پسورد ويندوزتان را پيکربندي کنيد.براي اطلاعات بيشتر شما ميتوانيد Documentation ويندوزتان را مشاهده کنيد.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم