سطح دسترسی به فولدرها در ویندوز سرور۲۰۱۲

شما در این مکان می توانید مجوز دهی های خود را انجام دهید ، نکته ای که در مقاله پیش در این باره گفتم را دوباره تکرار می کنم شما نمی توانید userهایی را که در قسمت پیش فرض قرار دارند یعنی userهایی که در هنگام ساخت ویندوز بر روی سیستم به طور پیش فرض قرار داشتند را از نظر مجوز دهی تغییر دهید .

*

اشتراک گذاری
*

در این پنجره در قسمت دوم ان بر روی گزینهadvancedکلیک می کنیم ، پنجره ای باز می شود که ما را قادر به مجوز دهی با جزئیات می نماید .

*

۲

*

شما در این مکان می توانید مجوز دهی های خود را انجام دهید . نکته ای که در مقاله پیش در این باره گفتم را دوباره تکرار می کنم .شما نمی توانید userهایی را که در قسمت پیش فرض قرار دارند یعنی userهایی که در هنگام ساخت ویندوز بر روی سیستم به طور پیش فرض قرار داشتند را از نظر مجوز دهی تغییر دهید .
در قسمتnameنام به همراه ادرس منبع فایل قرار دارد .
در قسمت ownerمالک ان پوشه یا فایل را مشخص می نماید . مالک پوشه کسی است که ان را ایجاد کرده باید اما اگر شما می خواهید مالک ان را عوض نمایید .بر روی قسمتchange کلیک کنید .

*

۳

*

در پنجره باز شده می توانید userیا groupمورد نظرتان را مشخص نمایید،اگر نام ان را می دانید در قسمت enter the object name to selectنام را وارد نمایید ، در غیر این صورت بر روی گزینه advancedکلیک نمایید .

*

۴

*

در پنجره باز شده بر روی گزینهfind nowکلیک نمایید تا تمام userها وgroup ها را به شما نشان دهد .userیاgroupمورد نظرتان را انتخاب کنید وokر انتخاب نمایید .در هنگامی که به صفحه اصلی باز می گردید،با این پیام رو به رو می شوید .

replace owner on subcontainers and objectدر صورت تایید این پیام شما این اجازه را به سیستم می دهید که مالک این پوشه مالک تمام قسمت های داخلی ان نیز باشد هر انچه که داخل فایل باشد ، مالکش تغییر می کند .

*

۵

*

در قسمت زیرین ان شامل سربرگ هایی می شود،ما قصد داریم تمام ان ها را شرح دهیم .

اولین سربرگ سربرگ permission می باشد در این سربرگ شما شاهد تمام مجوز دهی هایی که برای این پوشه انجام شده می باشید ، حالا یا شما ان ها را اضافه کردید یا به صورت پیش فرض بر روی این پوشه قرار گرفته است .
در صورتی که بر روی هر کدام از قسمت ها دو بار کلیک نمایید ، صفحه تنظیمات مجوز دهی ان نمایان می گردد .

شما با دو حالت مواجه می شوید در حالت اول اگر بر روی گزینه ای کلیک نمایید که پیش فرض سیستم است ، شما فقط می توانید ان ها را ببینید .

در صورت دوم هم شما می توانید مجوز ها را تغییر دهید .

*

۶

*

در این قسمت دوبار کلیک کردم که پیش فرض سیستم بوده است ، شما فقط می توانید مجوز ها را نگاه نمایید . اما صفحه باز شده را ببندید و بر روی addدر صفحه قبلی کلیک نمایید . در این صورت شما با پنجره ای رو به رو می شوید،که برای تنظیمات مجوز دهی می باشد .

*

 ۷

*

در قسمت principalشما user مورد نظرتان را انتخاب می نمایید ، مراحل انتخاب user قبلا گفته شده است .
در قسمت type شما می توانید مجوزی را که دارید تنظیم می نمایید ، فعال یا غیر فعال نمایید .
در قسمت applies to شما با گزینه های زیادی رو به رو می شوید .
گزینه اول this folder only : یعنی تمام مجوز دهی های تنظیم شده برای این پوشه باشد .
گزینه دوم this folder and subfolders files : یعنی تمام مجوز ها برای پوشه مورد نظر و تمام پوشه های داخلی ان به همراه فایل ها اجرا شود .
گزینه سوم this folder and subfolder : یعنی پوشه مورد نشر و تمام پوشه های داخلی شامل مجوز شوند .
گزینه چهارم subfolder and file : یعنی مجوز های صادره فقط برای پوشه های داخلی و فایل ها ان پوشه می باشد .
گزینه پنجمsubfolder only : یعنی مجوز های صادره فقط برای پوشه های داخلی اعمال شود .
گزینه ششم file only : یعنی مجوز های فقط برای فایل ها داخل پوشه اجرا می شود .
در قسمت دوم پنجره شما مجوز دهی پایه را مشاهده می نمایید، اگر بر روی show advanced permissionکلیک کنید بر پنجره دیگری هدایت می شوید ، در ان پنجره شما مجوز دهی حرفه ای می نمایید .

*

۸

*

در نهایت وقتی مجوز دهی لازم خود را انجام دادیم ، بر روی okکلیک می نماییم بر روی صفحه اصلی مجوز ما اعمال می شود .

*

۹

*

در کنار مجوز های دیگر شما مجوز اعمالی خود رانیز می بینید ، در صورت اشتباه در مجوز دهی می توانید با انتخاب گزینهedit مجوز های خود را تغییر دهید و در صورت اشتباه بودن کل مجوز می توانید مجوز مورد نظر را با زدن remove حذف نمایید .

علیرضا اربابی

دانشجوی مدیریت گردشگری ، علاقه مند به اینترنت ، شبکه و تجارت الکترونیک !