غير فعال سازی IPv6

یکی از موارد مورد نیاز در تنظیمات شبکه،  فعال یا غیر فعال سازی IPv6 می باشد که البته بنا به نیاز شما فعال یا غیر فعال می گردد.یکی از کاربردهای آن در نصب نرم افزار Exchange  می باشد که در ادامه به توضیح IPv6 در نصب نرم افزار Exchange می پردازیم.

احتمالا هنگام انجام تنظیمات شبکه ویندوز سرور خود، IPv6 را نیز غیر فعال کرده اید. لازم به ذکر است که IPv6 جزو الزامات نصب Exchange Server 2010  است و اگر آن را غیر فعال کرده باشید در حین نصب با خطای زیر متوقف خواهید شد.

Error:

The  following  error  was  generated  when  “$error.Clear();  if  ($RoleStartTransportService)  {  start-SetupService  -ServiceName MSExchangeTransport  }”  was  run: “Service  ‘MSExchangeTransport’  failed  to reach  status ‘Running’ on this server.”.

Service  ‘MSExchangeTransport’  failed  to  reach    status  ‘Running’  on  this server.

برای رفع این مشکل مهم، ابتدا IPv6 را در قست Control  Panel\Network  and Internet\Network Connections   فعال کنید. ) مطابق شکل زیر)

ipv6

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم