مقایسه انواع پروتکل های مسیریابی

مقایسه انواع پروتکل های مسیریابی. پروتکلهای مسیر یابی و به عبارتی نحوه مسیر یابی در دنیای شبکه به چند طریق گروه بندی می گرد.

اولین دسته بندی رایج و موجود در مسیر یابی 2 گروه زیر هستند:

  • Static Route
  • Dynamic Route

Static-Routing-and-Dynamic-Routing

Static Route

استاتیک روت روشی است که در آن ادمین شبکه برای تمامی مسیر های مورد نیاز مسیر را به صورت دستی تعریف میکند. در این روش مشکل زمانی به وجود می آید که یکی از  مسیر یا IP یکی از روتر ها تغییر کرده و یا یک لینک ارتباطی به هر دلیلی قطع شود آنگاه ادمین تمامی خطوط مسیریابی که در روتر ها ثبت شده است را باید ویرایش و یا اصلاح کند.
این روش مسیر یابی برای شبکه های کوچک مناسب می باشد.

 Dynamic Route

داینامیک روت به معنی استفاده از پروتکل های مسیر یابی است که بسته به نوع شبکه و صلاح دید ادمین یکی از پروتکل های موجود انتخاب و اعمال می گردد. نحوه گروه بندی پروتکل های مسیر یابی از این پس کمی پیچیده می گردد که میتوان برای وضوح مطلب به تصویر زیر اشاره کرد.

978158713323711.25.2013

Dynamic Route را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

  • IGP
  • EGP

IGP :

این گروه شامل دسته ای از پروتکل های مسیر یابی می گردد که درون AS استفاده و به 3 گروه زیر تقسیم می گردد:

  • Distance Vector => RIP , IGRP
  • Link State => ISIS , OSPF
  • Hybrid => EIDRP

EGP :

این گروه شامل پروتکل های مسیر یابی ای می گردد که در شبکه های بزرگی مانند اینترنت بین AS استفاده می گردند مانند :

  • BGP

کلیه پروتکل های مسیر یابی گفته شده در دسته بندی های مذکور دارای ویژگی های خاصی هستند که در مباحث بعدی به صورت کامل به آنها می توان پرداخت اما در تصویر زیر به صورت خلاصه مقایسه ای بین این پروتکل ها انجام شده است.

ppt-of-routing-protocols-20-728

با آرزوی موفقیت

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم