نکات قابل توجه در راه اندازی یک سرور ایمیل به همراه پالسی

مرحله اول ( نصب ویندوز ها)

در ابتدا سه سیستم عامل Windows Server 2008 r2 نصب گردید ، سپس Computer Name  برای هر یک در نظر گرفته شد . برای درک بهتر موضوع سرورها بر اساس لیست زیر نام گذاری شده اند.

Computer Name for Active Directory = MAD

Computer Name for Exchange Server = MES

Computer Name for TMG = FPE

مرحله دوم (نصب Active Directory)

بعد از تنظیم Computer Name ها  سرویس Active Directory را بر روی سرور MAD نصب می نماییم. و بعد از نصب آن سرورهای TMG  و Exchange را به این سرور Join میکنیم .

مرحله سوم (نصب Exchange Server 2010)

در این مرحله بر روی سرور MES برنامه Exchange Server 2010 را نصب می نماییم .

چون مراحل نصب Exchange قبلا توضیح داده شده است در این مرحله فقط نکات قابل توجه مربوط به نصب را شرح میدهیم :

در هنگام نصب Exchange 2010 بعد از نصب Role ها و Feature ها در زمان نصب ممکن است با Warning ی مشابه تصویر زیر مواجه شوید :

خطاایمیل

این پیغام خطا جهت آماده نبودن Organization Schema برای نصب Exchange 2010 می باشد واگر نصب نباشد با Exchange 2007  نیز به مشکل بر می خورد .

جهت نصب ابتدا صفحه Install برنامه Exchange  را بسته و از طریق Command Prompt به مسیر Source برنامه Exchange 2010 رفته و سپس Setup /prepareAD  را اجرا نمایید .

خطاایمیل2

بعد از اجرا و نصب Setup بر روی فایل Setup برنامه Exchange 2010 کلیک نمایید تا به صفحه Install مجدد برای شما نمایش داده شود و مراحل check طی شود . در نهایت برای بر روی Install کلیک نمایید تا مراحل نصب Exchange 2010 تمام و برنامه فوق بر روی سرور مورد نظر نصب شود .

نکته : در طول نصب همچنین به برنامه کوچک دیگری با نام Microsoft Filter Pack 2.0 مورد نیاز می باشد که می توان از سایت مایکروسافت دانلود کرده و بروی سرور Exchange نصب کرد.

مرحله چهارم (نصب TMG)

مراحل نصب TMG که  قبلا توضیحات لازم همراه با تصویر داده شده است.

مرحله پنجم (پیکره بندی DNS)

بروی سرور Active Directory و در  DNS دو فایل در مسیر DNS\MAD\Forward LookupZones\tcktc.com

 به نام های mail ایجاد میکنیم. این فایلها در جهت دسترسی به  سرور Exchange  در کل شبکه می باشد.

پیکربندیDNS

مرحله ششم (پیکربندی Exchange)

کلیه مراحل نصب و پیکربندی Exchange به صورت کامل همراه با تصویر توضیح داده شده است.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم