چندنکته در محیط کامندی سیسکو

استفاده از  Help

Using the Help Facility
IOS سيسکو به شما در کامل کردن خطوط فرمانتان کمک ميکنند .روشهاي زير خلاصه اي از دو نوع کمکي هستند که در دسترس شما قرار دارد.

Word help
کارکتر يا رشته هايي از کامند مورد نظرتان را وارد کنيد و سپس با علامت سوال عبارت را کامل کنيد .مانند sh? اين فرمان به شما ليستي از کامندها را ميدهد که با کارکتر sh شروع مي شود.

Command syntax help
کارکتر ؟ را وارد کنيد تا براي شما تمام حالتهايي که کامند شما را کامل ميکند نمايش دهد براي مثال show ? ليستي از تمام گزينه هايي که ميتوانيد بعد ازshow  وارد کنيد را نمايش ميدهد.
به عنوان بخشي از تسهيلات کمک ،IOS زماني که شما يک کامند اشتباه وارد کنيد پيغام خطا نمايش ميدهد .جدول زير پيغام هاي خطا را نمايش مي دهد تا در زمان برخورد با انها بدانيد که معناي انها چيست .

help

کلید های میانبر

جدول زير خلاصه کليدهاي ميانبر براي پيمايش و دستورات در حال ويرايش در CLI ‌ را نمايش ميدهد.اگر چه در امتحان CCNA‌ تستي در اين مورد نيست اما ممکن استفاده از اين ميانبرها در امتحان به شما براي ذخيره زمان کمک کند.

cli2

cli1

History یا حافظه ذخیره فرامین

IOS‌هاي سيسکو به صورت پيش فرض 10کامند آخر شما را در حافظه ذخيره ميکند. اين ويژگي براي شما حرکت سريع به عقب و جلو را فراهم ميکند تا شما بتوانيد کامند مورد نظرتان را انتخاب و ويرايش کنيد .جدول زير کامندهايي براي نمايش و پيکربندي بافر مربوط به ذخيره سازي کامندها را نشان ميدهد.اين کامندها براي روتر نيز قابل استفاده هستند

History

552
۰
۲۴ دی ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم