تفکیک ورودی ها در الستیکس بر اساس پیش شماره

تفکیک ورودی ها در الستیکس بر اساس پیش شماره

تجسم کنید که شما در شبکه ویپ نیاز دارید که بتوانید کلیه تماس های ورودی را بر اساس دسته بندی هایی خاصی گروه بندی کرده و هدایت کنید. برای وضوح بهتر مطلب با این مثال توجه کنید: شما پاسخگویه تماس کاربران از تمامی کشور می باشد و بسته به...

۶ آبان ۹۴
1,088 بازدید
۰ دیدگاه
مشاهده
صفحه 1 از 11