DHCP

DHCP

DHCPمخفف عبارت Dynamic Host Configuration Protocolاست که با نصب این سرویس بر روی یک Serverمی توانیم در ان یک محدوده ادرسIP تعریف نموده و از ان بخواهیم تا به کلاینت هایی که IPانها به صورت اتوماتیک تنظیم شده است IPاختصاص دهد.(تمامی کاربران اینترنت به صورت اتوماتیک IPدریافت می کنند.) چگونگی...

۲۶ اسفند ۹۲
790 بازدید
۰ دیدگاه
مشاهده
صفحه 1 از 11