درباره کنسول مدیریتی نرم افزار Symantec Backup exec

درباره کنسول مدیریتی نرم افزار Symantec Backup exec

درباره Administration Console    بعد از اينکه شما صفحه هاي Backup Exec‌ را که شروع کرده بوديد گرفته و بستيد Administration Console‌ظاهر ميشوند. از اين کنسول شما ميتوانيد به همه وي‍‍‍ژگيهاي Backup Exec دسترسي داشنه باشيد   صفحه Administration Console‌ اصلي شامل تمام ويژگي هايي بر اساس ليست زير...

۱۹ بهمن ۹۲
604 بازدید
۰ دیدگاه
مشاهده
صفحه 1 از 11